2022 Yılı Üç Aylar Ne Zaman? Hangi Gün?


İslam dünyası açısından çok önemli bir dönem olan üç aylar; Ay’ın hareketine göre ayarlanan Hicri Takvimin Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç ayına verilen isimdir. Arka arkaya gelen bu üç ay, Müslümanlar arasında diğer aylardan farklı bir yere konur. Hatta İslamiyet öncesi dönemde dahi kutsal sayılan bu aylarda, Arap kabileleri panayırlar düzenleyerek aralarındaki düşmanlığa ve savaşlara ara verirlerdi. İslamiyet ile birlikte ise ibadet ayları olarak da adlandırılmaya başlanmıştır. 
Ayetlerden ayrı olarak, Hz. Muhammed’in (S.A.V) “Recep Allah’ın, Şaban benim Ramazan ise ümmetimin ayıdır” hadisi, üç ayların önemini ifade eder. Müslümanlar için farklı anlamlar ifade ettiğinden İslam dünyasında erkek çocuklara bu üç ayın adları, isim olarak da sık sık verilir. 


Üç Aylardan Recep Nedir, Ne Zamandır?


Arapçası Receb olan sözcük, Türkçe’de daha çok Recep olarak zikredilir. Hicri takvimin yedinci ayına tekabül eden Recep ayı, üç ayların ilkini oluşturur. Üç aylar, ‘Haram Aylar’ olarak da bilindiği için ‘Haram Aylar’ın da ilkidir. Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi, 36. Ayette geçen “… Bunların dördü hürmetli aylar içerisindedir…” ifadesinde kast edilen aylardan biri de Recep ayıdır. Hz. Muhammed’e atfedilen hadiste ‘Allah’ın ayı’ olarak bahsedilir. 


Üç Aylardan Şaban Nedir, Ne Zamandır?


Hicri takvimin sekizinci ayıdır. Recep ile Ramazan’ın ortasıdır. Hz. Muhammed’e atfedilen hadiste Peygamber, ‘Bizzat kendisinin ayı’ olarak zikreder. 


Üç Aylardan Ramazan Nedir, Ne Zamandır?


Hicri takvimin dokuzuncusu olan Ramazan, üç ayların sonuncusudur. İslam inanışına göre, üç ayların ilk ikisinde önerilen ve Allah Resulü’nün bazen uyguladığı oruç, bu ayda gerçekleştirilmesi zorunlu bir ibadettir. Bu ayın sonunda ise Müslümanların üç günlük Ramazan Bayramı gelir. Söz konusu üç günlük bayramda inananlar, büyükleri ziyaret eder, sevdikleriyle hasret giderir. Yine Ramazan ayı içerisinde yoksullara fitre verilir ve zekât ibadetinin de en fazla uygulandığı dönem de bu aydır. Özetle Ramazan sadece aç kalıp sabretmek değil, yardımlaşma ve kardeşlik ayıdır. 


Üç Aylar İçerisindeki Mübarek Gün ve Geceler


Üç aylar içerisinde Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili gibi mübarek günler vardır. Ayrıca Ramazan ayı içinde ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğuna inanılan Kadir Gecesi bulunur. Ramazan’ın sonunda ise Ramazan Bayramı kutlanır. 


Ramazan Ayında Oruçlu İken Yasaklanan Durumlar


Müslümanlar, bu ay boyuncu akşam ezanından sabah ezanına kadar yeme, içme, cinsel ilişki konusunda yasaklıdır. Kur’an’ı Kerim’in sırlamaya göre ikinci suresi olan Bakara Suresi’nin 187. ayetinde bu yasaklar ve serbestlikler belirtilmiştir. Bu ayete göre ‘Oruç gecesinde cinsel ilişkiye girilmesi helaldir. Fecr vaktinden siyah ip ile beyaz ipin ayırt edileceği vakte dek, yemek ve içmek serbesttir.’ Bunun dışındaki vakitlerde ise söz konusu eylemleri uygulamak yasaktır. 


Üç Aylar Neden Her Sene Değişir?


Hicri takvimin ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan’ın her sene 11-12 gün geride başladığını ve bittiğini fark eden birçok kişi, bunun nedenini merak ediyor. Bu durum, Hicri takvimin uygulandığı Ay takvimiyle Miladi takvimin uygulandığı Güneş takvimi arasındaki farkın 11-12 gün değişiklik göstermesinden dolayıdır. Bunun neticesinde tüm Hicri aylarda olduğu gibi Ramazan ayı da her sene Miladi takvimde 11-12 gün öne kayar. Sonuçta yaklaşık her 32-33 senede bir, Ramazan ayı aynı dönemlere denk gelir.


2021 Üç Aylarının İçerisindeki Dini Günler


Bu yıl idrak edilmiş ve edilecek olan mübarek günler şöyle:
18 Şubat 2021 - Regaib Kandili
10 Mart 2021 - Mirac Kandili
27 Mart 2021 - Berat Kandili
13 Nisan 2021 – Ramazan Ayının Başlangıcı 
13-15 Mayıs 2021 – Ramazan Bayramı
20-23 Temmuz 2021- Kurban Bayramı 
17 Ekim 2021 –Mevlit Kandili1

2022 Üç Aylar Ne Zaman?


2022 yılında Üç Aylar Tarihi 13 Şubat- 13 Mart


2022 Üç Aylar Hangi Gün?


Üç Aylar 2022 yılında Cumartesi günüdür.