2022 Yılı Türk Hava Kuvvetlerinin Kuruluş Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Ülkemizin potansiyel saldırılara karşı korunmasında hava kuvvetlerinin rolü büyüktür. Türk Hava Kuvvetleri; ülkemizi bilhassa havadan gelmesi muhtemel saldırılara karşı korumakla yükümlüdür. Faaliyetlerini Türk Silahlı Kuvvetleri komutasında sürdürür. Hem savaş hem de barış durumlarında birçok sorumluluğu vardır. Herhangi bir tehdidin olmadığı durumlarda hava sahasını korumak ve gözetlemekle yükümlüdür. Savaş halinde ise kara ve deniz kuvvetlerine destek olur. Türk Hava Kuvvetleri’nin genel merkezi Ankara’da bulunur. Bünyesinde bini aşkın uçağın yanı sıra beş yüzü aşkın helikopter ve insansız hava aracı vardır. Hatta, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında en çok insansız hava aracına sahip olmasıyla öne çıkar. Bunun yanı sıra, Göktürk-1 ve Göktürk-2 isimli uydular; hava kuvvetleri tarafından kullanılır. Ayrıca, Göktürk-3 henüz geliştirilme aşamasındadır. Sonuç olarak, Türk Hava Kuvvetleri’nin teknolojik açıdan dünyanın en iyileri arasında olduğunu ifade etmeliyiz. 

Ülkemizin güvenliği adına hayati öneme sahip olan Türk Hava Kuvvetlerinin Kuruluş Günü; 1 Haziran tarihine denk gelmektedir. Her yıl 1 Haziran tarihinde çeşitli etkinlikler düzenlenir. Bu sayede, hava kuvvetlerinin ülkemiz adına ne kadar değer taşıyan bir unsur olduğu bir kez daha hatırlatılır. 


Türk Hava Kuvvetlerinin Kuruluş Günü Neden Önemlidir? 


Türk Hava Kuvvetlerinin 1909 yılına kadar uzanan köklü bir geçmişi bulunur. 1900’lü yıllar ile beraber Türk ordusunda havacılık ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu noktada, yapılan çalışmalarda Avrupa’dan destek almak amacıyla 1910 yılında Paris’teki Uluslararası Havacılık Konferansı’na inceleme heyeti gönderilmiştir. Avrupa’daki gelişmeler referans alınarak birkaç subayın Avrupa’ya eğitime gönderilmesi amaçlanmıştır. Bir başka deyişle, havacı personel yetiştirilmesi adına çalışmalar başlatılmıştır. 
1910 yılında alınan karara rağmen ülkenin savaş durumunda olmasından mütevellit yaşanan ekonomik zorluklardan dolayı Avrupa’ya subay gönderilememiştir. Duruma el koyan Harbiye Bakanı Mahmut Şevket Paşa; yapılan sınavda en yüksek notu alan Süvari Yüzbaşı Fesa ile İstihkam Teğmen Yusuf Kenan Beyler’i; Paris’taki uçuş eğitimine göndermiştir. 1911 yılının Temmuz ayında Fransa’daki Bleriot Fabrikası’ndaki uçuş okuluna gönderilen teğmenler ile Türkiye’nin havacılık alanındaki faaliyetleri hız kazanmıştır. 

1911 yılında Türk Hava Kuvvetlerini kurmak adına yapılan faaliyetlere hız verilmiştir. Kurmay Yarbay Süreyya Bey; havacılık teşkilatını kurmak adına görevlendirilmiştir. Bu noktada, Türk ordusunun ilk resmi havacılık kuruluşu; Havacılık Komisyonu adı altında 1911 yılında kurulmuştur. Günümüzde tüm dünya devletlerine kıyasla bir hayli modern ve teknolojik imkanlara sahip olan Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşu bugünlere dayanmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri; dünyadaki havacılık alanında yaşanan gelişmelerin ışığında kurulmuştur. 17 Aralık 1903 tarihinde Wilbur ve Orwille Wright kardeşlerin ilk motorlu uçağı sembolik de olsa uçurmasının ardından yalnızca sekiz yıl sonra havacılık faaliyetlerinin başlaması; Türk Hava Kuvvetlerinin bir başarısı olarak dikkat çekmektedir. Askeri havacılık teşkilatı; ülkelerin güvenliği adına hayati öneme sahiptir. 1909 ila 1912 yılları arasında Rusya, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve Avusturya ile aynı tarihlerde kurulan Türk askeri havacılık teşkilatı; dünya havacılık teşkilatları arasında önemli bir konumda bulunur. Sonuç olarak, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş günü yukarıdaki sebeplerden dolayı önem taşır. 


Türk Hava Kuvvetleri 110 Yaşına Girecek! 


Türk Hava Kuvvetleri; 1 Haziran 2021 tarihinde 110 yaşına girecektir. Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından birisi olan Türk Hava Kuvvetleri; aynı zamanda potansiyeli bakımından günümüzde dünyada ilk on içerisinde yer alır. Türk Hava Kuvvetleri; ilk kez Balkan Savaşları’nın ikinci safhasında başarı göstermiştir. Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda da önemli başarılar elde etmiştir. 

2022 Türk Hava Kuvvetlerinin Kuruluş Günü Ne Zaman?


2022 yılında Türk Hava Kuvvetlerinin Kuruluş Günü Tarihi 1 Haziran


2022 Türk Hava Kuvvetlerinin Kuruluş Günü Hangi Gün?


Türk Hava Kuvvetlerinin Kuruluş Günü 2022 yılında Salı günüdür.
ÇOK TIKLANANLAR