2022 Yılı Çevre Koruma Haftası Ne Zaman? Hangi Gün?


Sağlıklı bir yaşam ve gelecek nesillerin mutluluğu adına çevremizi korumak son derece önemlidir. Bu bağlamda, Çevre Müsteşarlığı tarafından 5 Haziran ila 11 Haziran tarihlerini kapsayan hafta; Çevre Koruma Haftası olarak kabul edilmiştir. Çevre Koruma Haftası boyunca öğrencilere doğal çevrenin nasıl korunması gerektiğine dair bilgi verilir. Bunun yanı sıra, tüm hafta boyunca radyo, televizyon ve sosyal medyada çevre kirlenmesinin boyutları hakkında açıklamalar yapılır. Çevrenin korunması için alınması gereken önlemlerden bahsedilir. Gazete ve dergilerde çevrenin korunmasına yönelik olarak yazılar yayınlanır. 


Çevre Koruma Haftası Ne Zaman Ortaya Çıktı? 


Doğal çevrenin korunması adına önemli olan Çevre Koruma Haftası’nın geçmişi bir hayli eskilere dayanır. Çevreye en duyarlı ülkelerden birisi olan İsveç’te 1972 yılında çevre konferansı düzenlenmiştir. Çevre sorunlarının ele alındığı bu toplantının ardından çevre kirlenmesini önlemek adına çözüm yolları aranmıştır. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’na katılan ülkelerin 5 Haziran gününün Çevre Koruma Günü olması noktasında karar aldığını ifade etmek gerekir. Sonuç olarak, 1972 yılıyla beraber 5 Haziran tarihi Çevre Koruma Günü olarak belirlenmiştir. 

Doğal çevrenin korunmasına yönelik olarak önlemler alınması kapsamında Türkiye birtakım faaliyetler içerisine girmiştir. 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı kurulmuştur. Buna ek olarak, Çevre Müsteşarlığı’nın kurulması önemli bir gelişme olmuştur. Bu noktada, Başbakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Çevre Müsteşarlığı; her yıl 5-11 Haziran tarihleri arasındaki haftayı Çevre Koruma Haftası olarak belirlemiştir. 1978 yılından günümüze kadar olan süreçte 5-11 Haziran tarihleri arasında okullarda doğal çevrenin korunmasına dair öğrencilere gerekli bilgiler verildi. Ayrıca, radyo ve televizyon gibi kitle araçları sayesinde halkın çevrenin korunması noktasında bilinçlenmesi hedeflendi. Hem dünyanın hem de ülkemizin çevreyi korumaya yönelik olarak almış olduğu önlemler anlatıldı. Buna ek olarak, insanların çevre konusunda bilinçlenmesi adına gazete ve dergilerde birtakım yazılar yayınlandı. 


Çevre Koruma Haftası Neden Önemlidir? 

Doğal çevrenin kirlenmesi; insanlığın geçmişten bu yana çözüm bulamadığı ortak sorunlarından birisidir. İnsanların günlük hayat içerisinde önemsemediği çevre kirlenmesi; bambaşka sorunlara da sebebiyet verir. Sanayi Devrimi ile başlayan endüstrileşme; fabrikalarda insan gücüne duyulan ihtiyacın artmasına neden olmuştur. Kırlarda, köylerde, bir başka deyişle doğal çevrede yaşayan insanların kentlere göçmesi beraberinde farklı sorunlar getirmiştir. Kent nüfusunun artmasıyla beraber çevre kirlenmesi gözle görülür hale gelmiştir. 

Tüm dünyada geçerli olan birtakım çevre sorunları bulunur. Ancak, en önemlilerinin su, hava ve toprak kirlenmesi olduğunu söylemeliyiz. Su kirlenmesi yüzünden denizde yaşayan canlıların doğal yaşam alanı zarar görür. Kirli sularda avlanan balık ve diğer deniz ürünlerinin yenmesi; insan sağlığını olumsuz etkileyen durumlardan birisidir. Hava kirliliği; özellikle trafiğin yoğun olduğu şehirlerin en önemli problemlerinden birisidir. Yakıtların gereği gibi yakılmaması dolayısıyla hava kirliliği sorunu ortaya çıkar. Kirli havanın solunması farklı sağlık sorunlarına davetiye çıkarır. Solunum yolu hastalıklarının en önemli nedeni bahsettiğimiz kirli havadır. Solunum organlarımızı yoran kirli hava; bazı durumlarda ölüme de sebebiyet verir. 

Tarıma elverişli arazilerde daha kısa sürede mahsul almak adına birtakım ilaç ve gübrelerin kullanılması; toprak kirlenmesine sebebiyet verir. Bu noktada, toprak kirliliğini önlemek adına çiftçilere büyük görev düşmektedir. Çiftçilerin tarlada kullanacakları ilaç ve gübre çeşidini bilhassa ziraat mühendislerine ve teknisyenlere sorması şarttır. Bir başka deyişle, hangi gübrenin hangi toprak türüne elverişli olduğu öğrenilmelidir. Herhangi bir uzmana danışılmadan kullanılan ilaç veya gübre toprak kirlenmesine sebebiyet verebilir. Toprak kirlenmesi; toprağın verimini azaltmakla beraber bitki hastalıklarına sebep olur. 

2022 Çevre Koruma Haftası Ne Zaman?


2022 yılında Çevre Koruma Haftası Tarihi 5- 11 Haziran


2022 Çevre Koruma Haftası Hangi Gün?


Çevre Koruma Haftası 2022 yılında Cumartesi günüdür.
ÇOK TIKLANANLAR