2022 Yılı Dünya Çocuk Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Çocukların mutluluğu, sağlığı ve refahı her şeyden önemlidir. Savaşların kaybedeni her zaman çocuklar olur. Her yıl milyonlarca çocuk çeşitli sebeplerden dolayı hayata gözlerini yumar. Yetersiz beslenme, salgın hastalıklar, terör, çocuk kaçakçılığı ve daha birçok sebep çocukların hayatlarının daha başlamadan sonlanmasına sebep olur. Bu noktada, çocukların geleceğimiz olduğunu hatırlatmak adına Dünya Çocuk Günü düzenlenir. 

Dünya Çocuk Günü; diğer özel gün ve haftalarda olduğu gibi tüm dünyada yılın aynı gününde kutlanmaz. Bir başka deyişle, farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlandığını ifade etmeliyiz. Türkiye’de 23 Nisan tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanır. 23 Nisan günü; tüm Türkiye’nin coşkuyla kutladığı günler arasında ilk sırada bulunur. Ayrıca, 20 Kasım günü; Çocuk Hakları Günü olarak belirlenmiştir. 

Türkiye dışındaki ülkelerde farklı günlerde Dünya Çocuk Günü kutlanır. 21 ülkede 1 Haziran günü; Dünya Çocuk Günü olarak belirlenmiştir. Bir başka deyişle, 1 Haziran’ın en yaygın Dünya Çocuk Günü olduğunu ifade etmeliyiz. 


Dünya Çocuk Günü Nasıl Ortaya Çıktı? 


Dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklara çocuk hakları adı verilir. Çocuk haklarının hem kanunen hem de ahlaki olarak tüm çocuklara eşit olarak sunulduğunu ifade etmeliyiz. Yaşama hakkı başta olmak üzere eğitim, sağlık, barınma, sömürüye karşı korunma gibi hakların çocuk haklarının içerisinde olduğunu söylemek gerekir. 

Çocuk hakları; aynı zamanda insan hakları içerisinde değerlendirilmelidir. Dünyanın neredeyse her yerinde insan hakları ihlallerine rastlanır. Bu ihlallerin çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı olduğu bilinir. Bu tür ihlallerle mücadele edilmesi noktasında Dünya Çocuk Hakları Günü organize edilmiştir. Tüm dünyada 20 Kasım tarihi; Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır. 
Uluslararası Af Örgütü; çocuk hakları ihlallerinin hangi boyutta olduğunu göstermesi bakımından faydalı bilgiler sunmaktadır. Bilhassa az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde pornografi, şiddet, emek sömürüsü, yasa dışılık gibi etmenlerden dolayı çok daha ciddi seviyelerde çocuk hakları ihlallerine rastlanır. Bu sebepler dolayısıyla çocuk hakları önem taşır. 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nün ortaya çıkmasında emeği olan isimlerin başında Leh eğitimci Janusz Korczak gelir. Korczak’ın 1919 yılında yayınlanan How to Love A Child isimli kitabında çocuk haklarına değinmiş olması o döneme kadar atılan en önemli adım olarak dikkat çeker. Çocuk haklarının yazılı hale getirilmesi noktasındaki ilk çalışma ise 1917 yılında yapılmıştır. Ekim Devriminin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür örgütü; o döneme kadar yapılmayan bir çalışmaya imza atarak Çocuk Hakları Bildirgesi’ni kaleme almıştır. Bu bildirgenin çocuk haklarının önünü açmasıyla beraber 1924 yılında Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi; Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilmiştir. 


Dünya Çocuk Günü’nün Türkiye Açısından Önemi


Çocukların özel olduğunun farkında olan ülkelerin başında Türkiye gelir. Dünyanın en zengin ülkesi olarak bilinen ABD; çocuk açlığının ve evsizliğinin en yüksek olduğu ülke iken Mustafa Kemal Atatürk’ün çağının çok üzerinde olan vizyonu sayesinde Türkiye; 1929 yılının Nisan ayından bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaktadır.

23 Nisan tarihinin Türkiye için önemi son derece fazladır. Bu tarihte Birinci Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bunun dışında Millet Meclisi’nin açılmasını takip eden yıllarda Mustafa Kemal Atatürk; 23 Nisan’ı tüm çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bu tarih; ilerleyen yıllarda bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1979 yılından bu yana 23 Nisan Çocuk Bayramı; ülkemizde uluslararası bir boyutta kutlanmaktadır. Yalnızca bu olay bile Türkiye’nin Dünya Çocuk Günü’ne vermiş olduğu önemi gösterir. 
 

2022 Dünya Çocuk Günü Ne Zaman?


2022 yılında Dünya Çocuk Günü Tarihi 20 Kasım


2022 Dünya Çocuk Günü Hangi Gün?


Dünya Çocuk Günü 2022 yılında Cumartesi günüdür.