2022 Yılı İstiklal Marşı'nın Kabulü Ne Zaman? Hangi Gün?


Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte başlayan sıkıntılar, dünya devletlerinin milletimizin üzerine üşüşerek topraklarımızı istila etmeleriyle devam etmiştir. Bu istila edişlerin sonunda milletimiz; canını, dinini, namusunu ve geleceğini kurtarmak için milli bir mücadele olan Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.Sefalet ve imkânsızlıklar içinde devam eden bu savaş, on binlerce şehit verilerek kazanılmıştır. Kazanılan bu savaşın ardından vatanımız düşmanın işgalinden kurtulup bağımsızlığını kazanmıştır. Bundan sonra da her bağımsız milletin olduğu gibi bizim de bir marşımızın olması gerektiği fikri ortaya atılmıştır. Birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, ordumuza güç verecek ve vatanımızı kurtarmak için çektiğimiz acılar ile göstermiş olduğumuz kahramanlıkları hatırlatacak olan bir marşımızın olması için büyük para ödülüne sahip bir yarışma düzenlenmiştir. 

Yeni kurulan devletimiz için bir milli marş yazılması hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir süre müddet vererek açtığı “İstiklal Marşı Müsabakası”na farklı şairlerin gönderdiği tam 724 şiir gelmiştir. Gelen bu şiirler Maarif Vekâleti’nde kurulan bir komisyonda incelenmiş ve içlerinden altı tanesi seçilerek Meclis Matbaası’nda bastırılıp mebuslara dağıtılmıştır.
Maarif Vekili olan Hamdullah Suphi Bey, müsabakaya nakdi bir mükâfatın vaat edilmiş olması sebebiyle katılmamış olan şair Mehmet Akif Ersay’a müracaat ederek, onun da bir şiir yazmasını istemiştir. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy “Ben mebusum, müsabakaya iştirak etmem, ayrıca yazarım.” diyerek teklifi kabul edip, ikamet etmekte olduğu Taceddin Dergâhı’nda İstiklal Marşı şiirini yazmıştır. Yarışma sonucunda ise o günleri bizzat yaşayan ve yaşananları en güzel şekilde anlatan Mehmet Akif Ersoy’un şiiri birinci olmuştur. 

Mehmet Akif Ersoy, düzenlenmiş olan yarışmada bu marşı milletimize armağan ederek para ödülünü de kabul etmemiştir. İşte Mehmet Akif’in yazmış olduğu bu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde “İstiklal Marşı” adıyla milli marşımız olarak kabul edilmiştir. O günden bu yana içimizdeki vatan sevgisinin sönmemesi adına bu marşı okur, o günleri unutmamaya çalışırız. Bizler de atalarımızın onca zorlukla kazandığı istiklâlimize sahip çıkmalı ve onları her zaman şükranla yâd etmeliyiz. Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu İstiklal Marşı sadece bir şiir değil, ruhları coşturan bir hamaset ve belagat abidesi olarak da tarihe geçmiştir.İstiklal Marşımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından okunduğu zaman tüm mebuslarda büyük bir heyecan uyanmıştır. Her kıtası ve her mısrası alkışlar ile karşılanmış, hakkında yapılan tezahüratlar son haddini bulmuştur. Nihayetinde 12 Mart 1921 günü mecliste verilen takrirler oya sunulup “İstiklal Marşı” milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Bunun ardından bütün mebuslar ayağa kalkarak Maarif Vekili’ni Hamdullah Suphi’nin tekrar okuduğu İstiklal Marşı’nı ayakta dinlemişlerdir. Bu ayağa kalkıp da ayakta İstiklal Marşı’nı dinleyiş aynı zamanda mâkus talihini de yenen bir yüce milletin ayağa kalkışı olarak tarihte yerini almıştır.

 İstiklal Marşı; halkımızın bağımsızlık mücadelesini ölümsüzleştiren eşsiz bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” derken; verilen mücadelenin zorluğu hakkında ifadede bulunmuştur. “Doğduğumdan beridir aşığım istiklale!” diyen Mehmet Akif Ersoy, “İstiklal Marşı” adını verdiği bu şiirini İstiklal Savaşı’nda kanının son damlasına kadar mücadele eden kahraman askerlerimize ithaf etmiştir.

İstiklal, tarih boyunca gönül verdiğimiz ve uğruna pek çok acılara katlandığımız bir değer olarak tarihe geçmiştir. İstiklal Marşımız bütünüyle yüce milletimizin karakterini yansıtmaktadır. İstiklal mücadelesinde sahip olduğu değerlerin ayaklar altına alınmamasının mücadelesini veren milletimizin coşkunluğunu anlatan İstiklal Marşımız, milletimiz var oldukça ortak hisleri veren ve milletimizi tanımlayan bir eser olarak var olmaya devam edecektir.  

2022 İstiklal Marşı'nın Kabulü Ne Zaman?


2022 yılında İstiklal Marşı'nın Kabulü Tarihi 12 Mart


2022 İstiklal Marşı'nın Kabulü Hangi Gün?


İstiklal Marşı'nın Kabulü 2022 yılında Cuma günüdür.