2022 Yılı Enerji Tasarrufu Haftası Ne Zaman? Hangi Gün?


Dünya genelinde artan nüfus sebebiyle, enerji tüketimlerinde görülen artışlarlar mücadele edilmesi için birçok yola başvurulmaktadır. Bireysel düzeydeki tasarruflardan ulusal düzeydeki tasarruflara kadar hiçbiri göz ardı edilmemeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda her sene Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır. Kutlamalar kapsamında bilgilendirici sempozyum, panel ve konferans gibi bilgilendirici çalışmalara eğilim gösterilmektedir.Ayrıca yaratıcı etkinlikler ile akılda kalıcı bilinçlendirici enerji tasarrufu çalışmaları da kamuoyuna sunulmaktadır. Toplumlar, devletler bu konuda birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmektedir. Enerji Tasarrufu Haftası ayrıca bireysel tasarrufunda ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Küçük görülen bireysel tasarruflar bütüne bakıldığında ciddi değişimlerin kurucusu olabilmektedirler bu sebeple toplumun en küçük yapıtaşlarından bütüne kadar her bir kısımda tasarruf yapılması gereklidir. 


Enerji Tasarrufu Haftası Anlam ve Önemi


Her geçen yılda dünya genelinde ciddi bir nüfus artışı gözlenmektedir. Dikkatsizlik ve önemsemezlik ile de ciddi enerji kayıpları yaşanırken üzerine artan nüfus da enerji tüketimine karşı ciddi bir sorun haline gelmektedir. Tüm bu sebepler gözlemlendiğinde enerji tasarrufu üzerine toplumları bilgilendirmek bir zorunluluk halini almaktadır. Her sene Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kabul edilmektedir. Bu önemli gün çerçevesinde enerji tasarrufunun hayati öneminden ve gerekliliğinden bahseden bilgilendirici yayınlar yapılmaktadır. Alanında uzman kişilerin konuşmaları, sunumları, konferansları yanında, okullarda öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar da göze çarpmaktadır.
İnternet günümüz dünyasının en büyük oyuncularındandır. İnternet sayesinde herkes sınırsız seviyede bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabilmektedir. Sesini duyurmak isteyen bir insan da yine internet ve sosyal medya sayesinde sesini milyonlara duyurmayı başarmaktadır. aramızdaki tüm sınırları silen internetten Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında da faydalanılmaktadır. İnsanlara internet üzerinden yapılan bilgilendirici yayınlar ve içerikler sayesinde toplumsal bilinç geliştirilmektedir. Bireysel tasarrufun da ne derece küçümsenmemesi gerektiğinden bu sayede bahsedilmekte insanları kendi içlerinde küçük dönüşümlere teşvik etmeye çalışılmaktadır. 

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında insanlara çok aşina olmadıklara bir alana bilgilendirici çalışmalar yapılması çok önem arz ediyor. Yenilenebilir enerji ve yenilenemeyen enerjilerin arasındaki farkları tüm toplumlara öğretmek çok önemlidir mesela. Aynı zamanda sadece enerji tasarrufu değil enerji verimliliği kavramı da çok önemlidir. Gelişen teknoloji ve yenidünya çerçevesinde yenilenebilir enerjilere dönüşün gerekliliği de uluslara öğretilmelidir. Her yıl Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kabul edilmiştir. Uluslar arası olarak bu alanda faaliyetler yürütülür. Geleceğin mimarları bu günün çocuklarıdır. Bu sebeple özellikle çocukların enerji tasarrufu hakkında bilgilendirilmesi, eğitilmesi çok gereklidir. Çocuklara enerji tasarrufu kapsamına yapabilecekleri küçük değişimlerin öğretilmesi ilerleyen yaşlarında çok daha büyük projelerde yer alabilmeleri açısında önemli bir adımdır. 
Ulusal da bireysel çalışmalar kadar Enerji Tasarrufu Haftası’na destek vermelidirler. Yaşanabilir bir dünya için enerji tasarrufu üzerine hassasiyeti tüm devletler göstermek zorundadır. Bu sebeple herkesin taşın altına elini koyması beklenir. 

Ülkemizde Enerji tasarrufu ile ilgilenmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bulunmaktadır. Ayrıca ülkemiz enerji tasarrufu üzerine kanuni düzenlemeler yapmaktan da geri kalmamıştır. 2007 senesinde yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu da çok öneli hareketlerdendir. Böylelikle atılan adımların kanuni dayanaklarının olması sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemizde birçok sosyal yardım ve dayanışma kuruluşu da enerji tasarrufu ile yakından ilgilenmektedir. Üniversitelerde bu alanda akademik çalışmalara önem verilmektedir. Enerji Tasarrufu Haftası sayesinde de toplumumuza bu çalışmalar daha rahat şekilde sunulabilmektedir. Bu hem topluma bir motivasyon kaynağı hem de bilinç artırıcı bi aktivite haline gelmektedir. 

2022 Enerji Tasarrufu Haftası Ne Zaman?


2022 yılında Enerji Tasarrufu Haftası Tarihi 11- 17 Ocak


2022 Enerji Tasarrufu Haftası Hangi Gün?


Enerji Tasarrufu Haftası 2022 yılında Pazartesi günüdür.