2022 Yılı Ulusal Yaşlılar Haftası Ne Zaman? Hangi Gün?


Her insan eninde sonunda yaşlanacaktır. Doğal bir süreç olan yaşlanmanın etkileri yüzünden yaşlılarımız zorluklarla karşılaşır. Genetik bir süreç olan yaşlılık; çevresel etkenlerin yanı sıra fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden de birtakım değişiklikleri içerir. Bunun yanı sıra, yaşlılık; her toplumda farklı bir şekilde algılanır. Bazı toplumlarda yaşlılara hürmet gösterilmesi doğal iken bazılarında ise yaşlılara farklı davranılması saygısızlık olarak ifade edilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu belirlemelere göre bir insanın yaşlı statüsünde sayılması için en az 65 yaşında olması gerekir. Bir başka deyişle, 65 ve üzeri yaşlardaki insanlar yaşlı olarak kabul edilirler. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler; bir insanın yaşlı olması için en az 60 yaşında olmasını ister. 

Yaşlıların yaşamış olduğu sorunların anlatılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi adına 18 ila 24 Mart tarihleri arasında Ulusal Yaşlılar Haftası kutlanır. Bu hafta boyunca çeşitli etkinliklerle yaşlıların toplum içerisindeki konumlarının iyileştirilmesi adına çalışmalar yapılır. 


Ulusal Yaşlılar Haftası’nın Önemi Nedir? 


Ulusal Yaşlılar Haftası; aynı zamanda Yaşlılara Saygı Haftası olarak da geçer. Bu hafta boyunca özellikle yaşlı insanların toplum içerisinde yaşamış olduğu sıkıntılara dikkat çekilir. Yaşlılar Haftası’nda birtakım etkinlikler ile yaşlıların yaşlanmaya karşı bilinçlenmesi sağlanır. Buna ek olarak, gençlerin de yaşlanmaya karşı daha bilinçli olması adına çalışılır. 
Yaşlıların sıkıntılarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak adına Dünya Yaşlılık Derneği kurulmuştur. Bu dernek; yaşlıları genç büyükler olarak adlandırır. Derneğin amacı; genç büyükler hakkında hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunu bilgilendirmektir. Yaşlı insanların yaşam standartlarını yükseltmek de bu derneğin amaçları arasında bulunur. 2011 yılında Ankara’da kurulan bu dernek; sivil toplum örgütleri ve birtakım kuruluşlar ile beraber çalışarak toplumsal hizmet kategorisinde birçok etkinlik düzenlemektedir. 

Dünya Yaşlılık Derneği’nin faaliyetlerine ek olarak 2015 yılında kurulan Dünya Markalar Derneği de yaşlıların sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu iki derneğin hem yaşlılık hem de markalaşma kavramları ile ilgili olarak sosyal sorumluluk faaliyet ve projelerini tek bir çatı altında topladığını ifade etmeliyiz. 


Yaşlılar Haftası’nda Neler Yapılmalıdır? 


Ülkemizde yaşlı nüfusun toplum içerisindeki yeri her geçen gün önemli hale gelmektedir. Doğum oranlarının düşmesine ek olarak teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkin bir şekilde kullanılması, insanların çok daha bilinçli bir şekilde beslenmesi ve spor yapması gibi etkenler; ortalama yaşam süresini uzatmaktadır. Bunun yanı sıra, hayat standartlarının iyileşmesiyle beraber yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı artar.Yaşlı nüfus artışı hızı neticesinde yaşlılık ve yaşlı sağlığı gibi konularda toplumun çok daha bilinçli olması gerekir. Bu noktada, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 18-24 Mart Haftası; Ulusal Yaşlılar Haftası olarak kutlanır. Bu tarihlerde birçok etkinliğin yapıldığından ayrıca bahsetmek gerekir. 

Yaşlılar Haftası; yaşlıların topluma aktif bir şekilde katılması gerekliliğini insanlara hatırlatır. Yaşlılar da tıpkı diğer insanlar gibi kültürel, ekonomik ve sosyal haklara sahiptir. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak onların da hakkıdır. Yaşlılara haklarını sunmak ve korumak; devlet başta olmak üzere tüm insanların sorumlulukları arasında bulunur.

Türkiye nüfusunun yaşlanması; sosyal güvenlik başta olmak üzere çevre, iş olanakları, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda değişiklikler yapılmasına sebebiyet verir. Bu noktada, Sağlık Bakanlığı; yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine yönelik olarak çalışmalar içerisindedir. Herkesin bildiği üzere birçok hastalık; insanların yaşlanması sonucu ortaya çıkar. İyi ve kaliteli bir yaşamın yaşlılara da sunulması noktasında Ulusal Yaşlılar Haftası büyük önem taşır. 
 

2022 Ulusal Yaşlılar Haftası Ne Zaman?


2022 yılında Ulusal Yaşlılar Haftası Tarihi 18- 24 Mart


2022 Ulusal Yaşlılar Haftası Hangi Gün?


Ulusal Yaşlılar Haftası 2022 yılında Perşembe günüdür.