2022 Yılı İbn-i Sina haftası Ne Zaman? Hangi Gün?


Ünlü Türk filozof ve doktoru, bilimci ve araştırmacısı İbni Sina oldukça önemli bir isimdir. Yaptığı çalışmalar ile kendini tüm dünyaya tanıtmayı başarmış Batı dünyası ona hayranlık duymuş çalışmalarını kendilerine kaynak almıştır. İbni Sina tarihi önemli düşünür ve bilimci olması özelliği ile her zaman en iyi şekilde tanınmalı ve bilinmelidir. Ne kadar bilgilerinden istifade edilir ve araştırmaları kaynak olarak alınırsa yeni çalışmalar da o derece de başarı ile ilerleyecektir.

İbni Sina Haftası bu düşünceler çerçevesinde yeni nesillere bu önemli ismi tanıtma niyeti içerisinde oluşturulmuştur. Bu hafta çerçevesinde öneli düşünürün hayatı hakkında detaylı bilgiler paylaşılır, çalışmaları hakkında bilgiler verilir ve kendisinin üstün başarılarından bahsedilir. Bu tanıtmalar sayesinde hem insanların ufkunu açmak niyetlenir hem de yeni nesillere ilham olması istenir.İbni Sina Haftası Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?


İbni Sina’nın yaptığı çalışmalardaki büyük başarıları çağının ilerisindeki eserleri ile batı alemini de etkisi altına aldığı dönemler çok kıymetlidir. Türk filozofu olması ile milli guru kaynağımız olan bu önemli ismi anmak ve tüm dünyaya tanıtmak için de İbni Sina Haftası düzenlemiştir. 1983 yılında başlayan bu uygulama şu an hala uygulanmaktadır. Haftanın belirlenmesinde ünlü düşünürün doğum gününü içine alacak şekilde bir hafta belirlenmesi amaçlanmıştır. 

İbni Sina hayatı ve çalışmaları ile birkaç cümlede anlatamayacak derinlikte önemli bir düşünürdür. Çalışmaları ile günümüzde hala bilime ışık tutmakta, düşünceleri ile felsefede önemli akımlara yol göstermektedir. 


Batı dünyasında “Avicenna” ismi ile bilinen İbni Sina 17 Ağustos 980 tarihinde dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldiği yer Buhara’dır. 10 yaşına gelmeden hafız olduğu bilinen ünlü düşünürün Saray Kütüphanesindeki tüm kitapları iki yılda okuyarak her bilgiyi bünyesine ekleyen önemli bir kişilik olduğunu söylemek gerekir. çok çalışmış ve çalışmalarını belli eserle ile toplamıştır İbni Sina. Kendisine ait Tıbbın Kanunu isimli öyle bir kitabı vardır ki batı bu kitabı şu an hala kendine referans almaktadır.

 Ciltlik bu kitabın oluşması için içine girilen çalışmaları düşünmekte fayda vardır. İbni Sina Haftası bu bağlamda kişilere İbni Sina’yı tantıyor onu anlamalarını ve bilmelerini sağlıyor. Çalışkanlık ve azim konusunda da İbni Sina’nın insanlara ilham olması amaçlanıyor. Ayrıca tüm bu önemli çalışmalarına bir teşekkür mahiyetinde İbni Sina Haftası kapsamında ünlü düşünür saygı ve sevgi ile anılıyor. İbni Sina Haftası 17-23 Ağustos tarihleri arasında çeşitli kutlama ve anma programları ile kutlanıyor. Bu isim adı altında Sempozyumlar, paneller de düzenleniyor. Okullarda öğrencilere İbni Sina ve onun çalışmaları üzerine araştırma ödevleri veriliyor ve sunular yapmaları sağlanıyor. Özelikle öğrencilerin İbni Sina’yı iyice bilmesi öğrenmesi hedefleniyor. 


İbni Sina Haftası Anlam ve Önemi


Her yıl İbni Sina’nın doğum gününü içine alacak biçimde tespit edilmiş hafta İbni Sina Haftası olarak kabul ediliyor. Bu tarih ise 17-23 Ağustos oluyor. Bu hafta içerisinde önemli düşünürün hayatı, çalışmaları ve eserleri üzerine bilgilendirici paylaşım ve etkinlikler yapılıyor. Kendisi bilimci ve araştırmacı yönünün yanında önemli bir düşünür ve filozoftur.Öyle eserler bırakmıştır ki geriye her bir kelimesi okunmalı araştırılmalı, üzerine günlerce düşünülmelidir. Felsefi yaklaşımları da bilimsel yaklaşımları da birbirinden kıymetli olan bu önemli şahsı milli bir gurur kaynağı olarak da anmak ve tanıtmak önemli bir görevimizdir. Tüm dünyanın saygı ile adını andığı İbni Sina, İbni Sina Haftası sayesinde daha iyi bilinecek ve tanınacaktır. 1983 yılından beri her sene 17-23 Ağustos tarihleri arasında kıymetli isim bir hafta boyunca hatırlanıp tanıtılıyor. 
 

2022 İbn-i Sina haftası Ne Zaman?


2022 yılında İbn-i Sina haftası Tarihi 17- 23 Ağustos


2022 İbn-i Sina haftası Hangi Gün?


İbn-i Sina haftası 2022 yılında Salı günüdür.