2022 Yılı Dünya Eczacılık Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Tüm dünyanın almış olduğu ortak karar doğrultusunda her yıl 25 Eylül günü; Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanır. Sağlık çalışanları arasında önemli bir yeri bulunan eczacıların onurlandırılması adına önemli günlerden birisi olduğunu ifade etmeliyiz. 

Eczacılık; insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayati öneme sahip meslek dalları arasında bulunur. On binlerce eczacının çalıştığı ülkemizde vatandaşlara ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti sonuna kadar sunulur. Eczacıların bu özel günü olarak 25 Eylül günü seçilmiştir. Eczacılık Günü’nün Tarihçesi 


Dünya Eczacılık Günü; oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Bundan yıllar önce, Türkiye’de akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi; Eczacılık Günü olarak kutlanıyordu. Ancak, bu tarih 2009 yılında değiştirilmiştir. İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi esnasında delegasyon farklı bir öneri sunmuştur. FIP’in kuruluş tarihi olarak bilinen 25 Eylül’ün tüm dünyada Eczacılık Günü olarak kutlanması yönünde tavsiye verilmiştir.

Bu öneri; Uluslararası Eczacılık Federasyonu delegasyonunun oy birliği ile kabul edilmiştir. FIP Genel Kurulu’ndaki bu kararın daha sonra tüm dünya ülkelerine bildirilmesi söz konusu olmuştur. Sonuç olarak, 25 Eylül tarihinin tüm dünyada Eczacılık Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 


Dünya Eczacılık Günü’nün Önemi


Kimyasal bir madde olan ilaç; hastalıkların iyileşmesinde önemli bir role sahiptir. İlaçların canlı organizma içerisinde kullanılması eczacılık mesleğinin önemini ortaya koyar. Kimya ve biyoloji bilimlerinin kesiştiği bir alanda yer alan eczacılık multidisipliner bir meslektir. Eczacıların birçok görevi vardır. İlaç etken maddesinin tasarımı, sentezlenmesi ve ilaç haline getirilmesi başta olmak üzere hastaya sunulması, verimliliği, güvenli olup olmadığı gibi hususlarla da eczacılar ilgilenir. Buna ek olarak, tüm bu süreçlerin sorunsuz olarak gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında gerekli kontrolleri yapmak; eczacıların bir diğer sorumluluğu olarak bilinir. 
Eczacılar; doktorlar ve hemşirelere kıyasla halka daha yakındır. Bu yüzden, vatandaşların ilk ve en yakın sağlık danışmanıdır. Buna ek olarak, hastaların tedavi öncesinde görmüş olduğu son sağlık personeli eczacılardır. Eczacılar; hastaların en iyi şekilde yönlendirilmesi adına önemli bir işleve sahiptir. İnsan sağlığı adına hayati bir öneme sahip olan eczacıların her şeyden önce iyi bir eğitim alması şarttır. Bunun yanı sıra, yeterli bilgiyle donatılmış olmaları da bir diğer gereklilik olarak ortaya çıkar. 

Tıbbi hatalar; erken ölüm sebepleri arasında bulunur. Yapılan araştırmalara göre her yıl ABD’de de 400 bine yakın insanın tıbbi hatalardan dolayı öldüğü belirlenmiştir. Bu noktada, insanların tıbbi hatalardan ölmesinin önüne geçmek adına ilaçlara ihtiyaç duyulur. İlaçlar konusunda en doğru tavsiyeyi verecek olan kişiler de tahmin edilebileceği üzere eczacılardır. Eczacıların eğitilmesi ve topluma kazandırılması son derece önemlidir. Eczacıların eğitimi için harcanan bir birim; topluma altı birim tasarruf ettirmektedir. Eczacılık; ülkemizde hak ettiği değeri görmeyen meslekler arasında yer alır. ABD’de de neredeyse her hastanede klinik eczacı çalışırken Türkiye’de bu sayı son derece azdır. Buna ek olarak, ilaç endüstrisinde çalışan eczacı sayısı da azdır. Bu sektörde daha çok eczacının çalışması şarttır. Her on bin kişiye düşen eczacı sayısı dikkate alındığında Türkiye’nin Avrupa ortalamasına kıyasla bir hayli düşük olduğunu söylemek gerekir. Bu noktada, Türkiye’nin daha çok eczacıyı istihdam etmesi önemlidir. 

2016 yılına ait istatistiklerde ABD’de de çalışan eczacıların yüzde 60’lık kısmının serbest eczanelerde çalıştığı belirlenmiştir. Türkiye’de ise bu oran yüzde 90’lara kadar uzanmaktadır. Bir başka deyişle, hastaneler başta olmak üzere kurumsal ortamlar ve akademide çalışan eczacı sayısının ivedilikle arttırılması gerekir. 
 

2022 Dünya Eczacılık Günü Ne Zaman?


2022 yılında Dünya Eczacılık Günü Tarihi 25 Eylül


2022 Dünya Eczacılık Günü Hangi Gün?


Dünya Eczacılık Günü 2022 yılında Cumartesi günüdür.