2022 Yılı Dünya Görme Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


İnsanların yaşamış olduğu görme problemlerine dikkat çekmek amacıyla her yıl Ekim ayının ikinci Perşembe günü; Dünya Görme Günü olarak ilan edilmiştir. Bilhassa körlük ve görme kusurlarının tedavi edilmesi adına son derece önemli bir gün olduğundan bahsetmeliyiz. Dünya Görme Günü sayesinde insanların görme kusurları hakkında duyarlılık kazanması hedeflenir. Bir başka deyişle, farkındalık yaratmak amacıyla bu günün düzenlendiğini ifade etmeliyiz. 


Dünya Görme Günü’nün Önemi


Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalar dünyanın 1/7’sinin görme bozukluğu problemi ile karşı karşıya olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir başka deyişle, bir milyarı aşkın insanın bilinen veya bilinmeyen bir görme bozukluğu vardır. En çok rastlanan görme bozuklukları arasında;

•    Kırma kusuru
•    Katarakt
•    Glokom
•    Korneal opasiteler
•    Diyabetik retinopati
•    Trahom

bulunur. Bunun yanı sıra, dünyanın önemli bir kısmında yaşlılığın sebep olduğu görme bozukluğu problemi yer alır. Orta veya şiddetli uzak görme bozukluklarının yanı sıra körlük gibi bir sorundan şikayet edenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Buna ek olarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmalar; insanların ilerleyen yıllarda daha çok görme bozukluğu problemi ile karşılaşacağını ifade etmektedir. Çünkü, her şeyden önce, dünya nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Ayrıca, yaşlı nüfus oranı da artar. Sonuç olarak, insanların görme kusurları hakkında bilgi edinmesi amacıyla Dünya Görme Günü düzenlenir. 
Dünya Görme Günü; engelli insanlar adına da önem taşır. Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne göre ağır engelli statüsünde bulunan kişi sayısı 778 bin 528’dir. Bu kişilerin yüzde 11,1’lik kısmını görme engelliler oluşturur. Buna ek olarak, yapılan araştırmalara göre 15 yaş üzeri görme sorunu olan kişilerin toplam nüfusa oranı yüzde 6,9 olarak dikkat çeker. Bu noktada, insanların görme kusurlarına ivedilikle çözüm bulunması noktasında harekete geçmek şarttır.

Görme sağlığının teşvik edilmesi, önlenmesi, tedavi edilmesi, rehabilitasyonu gibi hususlar için etkili adımlar atılmalıdır. Dünya Görme Günü; insanların bu yöntemlerden haberdar olması adına en iyi fırsattır. Çocuklardaki görme kusurlarının daha ciddi seviyede olduğundan bahsetmek gerekir. Bu noktada, çocuklara yönelik tarama çalışmalarının yapılması şarttır. Türkiye’nin birçok yerinde çocuklara görme ve göz taraması yapılmaktadır. 


Dünya Görme Günü Kapsamında Hangi Çalışmalar Yapılır? 


Dünya Görme Günü; bilhassa tarama çalışmalarının yapılmasıyla insanların göz kusurları hakkında bilinçlenmesini sağlar. Görmenin normal gelişimini engelleyecek türden risk faktörlerini saptamak ve görme konusunda yetersiz olan bebek ve çocukları erken dönemde teşhis etmek adına tarama çalışmaları yapılır. Bilhassa çocuklarda yapılacak görme taramaları ile teşhis edilebilecek görme sorunları arasında;•    Kırma kusurları
•    Şaşılık
•    Katarakt
•    Görme tembelliği 

yer alır. Bunun yanı sıra, Dünya Görme Günü dolayısıyla özellikle göz tembelliği üzerinde durulur. Göz tembelliği; gözlerde ve görme yollarında herhangi bir problem olmamasına rağmen insanların normale kıyasla daha az görmesi durumunu ifade eder. Her iki gözde de görülebilen göz tembelliği; görme azlığının önlenebilir sorunları arasında yer alır. 

Bir insanın ilerleyen hayatında sorunsuz bir görme deneyimi yaşaması için önemli yaş aralığı; 0-7 yaş arası olarak bilinir. Ancak, bu dönemde, aynı zamanda göz tembelliği de gelişir. Herhangi bir kişiye göz tembelliği teşhisi konduğunda endişelenmeye gerek olmaz. Çünkü, bu sorunun belirli tedavi yöntemleri ile önlenebilmesi söz konusudur. Dünya Görme Günü; özellikle okul öncesi yaştaki çocuklara bu teşhisin konması noktasında önemli bir gündür. Uygulanan tarama programları ile görmenin normal gelişimini engelleyecek türden risk etmenleri saptanır. Görme Taraması Programı; Dünya Görme Günü dolayısıyla daha çok okulda uygulanan bir programdır. 

2022 Dünya Görme Günü Ne Zaman?


2022 yılında Dünya Görme Günü Tarihi 14 Ekim


2022 Dünya Görme Günü Hangi Gün?


Dünya Görme Günü 2022 yılında Perşembe günüdür.