2022 Yılı Hayvanları Koruma Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Hayvanlar; insanların en büyük dostudur. Tıpkı insanlar gibi can taşıyan hayvanların da yaşama hakkı vardır. Ancak, dünyanın birçok yerinde hayvanlara eziyet edilir. Her ne kadar bu konuda birçok çalışma yapılsa da insanların vahşi tutumları yüzünden çoğu hayvan hayata veda eder. Bu noktada, hayvanları koruma ve sevme başta olmak üzere hayvan haklarını hatırlama noktasında her yıl 4 Ekim tarihinde Hayvanları Koruma Günü kutlanır. Hayvanları Koruma Günü Ne Zaman Ortaya Çıktı? 


Dünyanın neredeyse her bir ülkesinde maddi ve manevi kazanç sağlamak adına hayvanlara işkence ve eziyet edilmektedir. Bunun yanı sıra, sırf eğlence amacıyla hayvanlara kötü davranan sayısız kötü niyetli insan bulunur. Dünya genelinde gelenek adı altında hayvanlara eziyet edilmesi ve bundan memnuniyet duyulması da söz konusudur.

Güney Amerika’da boğaların güreştirilmesi, Filipinler’de tavukların dövülerek öldürülmesi, Çin’de yenmemesi gereken hayvanların yenmesi, Japonya’da deniz hayvanlarının vahşice avlanması, Bulgaristan’da köpeklerin iple asılması gibi çok sayıda eziyetin hayvanlara uygulanması dünyamızın acı gerçekleri arasında bulunur. Buna ek olarak, gösteri ve sirkler yüzünden hayvanların eziyete maruz kalması da söz konusudur.

Eğlence amacıyla zincirlere tutsak edilen hayvanlar; iplere bağlanarak eğitime maruz kalırlar. Bunun yanı sıra, kancalı sopa ile dövülen, elektrik uygulanan ve kırbaçlanan hayvanların vücutlarında telafisi mümkün olmayan hasarlar meydana gelir. Hayvanlara eziyet edilmesine ek olarak onların doğal yaşamlarından alıkonulması da farklı bir sorun olarak dikkat çeker. 
Tüm dünyada artan hayvan eziyetine dikkat çekmek amacıyla Hayvanları Koruma Günü; her yıl 4 Ekim tarihinde kutlanır. Bu gün dolayısıyla hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiği bir kez daha hatırlatılır. Hayvanları Koruma Günü’nün ortaya çıkışı ise çok eskilere dayanmaktadır. Hayvanlar konusunda duyarlı olan çok sayıda insanın bir araya gelerek Hayvanları Koruma Birliği’ni kurması; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü ortaya çıkaran ilk gelişme olarak dikkat çeker. 1822 yılında İngiltere’de yaşanan bu gelişmenin ardından ilerleyen yıllarda hayvanların korunması adına yapılan çalışmalar genişletilmiştir. 

Türkiye’de Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kurulmuştur. Bunun yanı sıra, tüm dünyadaki hayvanları koruma derneklerinin birleşmesi ile Lahey merkezli olarak Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu oluşturulmuştur. 1931 yılında Floransa’da tüm üyeleriyle beraber toplanan kuruluş; bilhassa yok olma tehlikesi altında olan hayvan türlerine dikkat çekerek 4 Ekim tarihini Dünya Hayvanları Koruma Günü ilan etmiştir. 

Hayvanları Koruma Günü’nün Önemi Nedir? 

Dünya Hayvanları Koruma Günü; her birimiz adına son derece önemlidir. Bu özel günde evrende bizden başka canlıların da olduğunu hatırlamalıyız. Bunun yanı sıra, hayvanların yaşam alanlarına asla müdahale etmemiz gerektiğinin farkında olmalıyız. Bir başka deyişle, hayvanların yaşama hakkına saygı duymamız gerekliliğinin bilincinde olmalıyız. Evinizde hayvan besliyorsanız ona karşı merhametli tavırlar içerisinde olmalısınız. Bunun dışında, hem evinizde beslediğiniz hem de sokakta gördüğünüz hayvanları koruyup kollamanız gerektiğini bilmelisiniz. Hayvanların her koşulda iyi beslenmesi gerekir. Bir kap su ve mama koyduğunuz takdirde sokak hayvanlarının bundan istifade etmesini sağlarsınız. Tüm bunlara ek olarak, başka insanların da hayvanlara karşı duyarlı olmasını sağlamalısınız. 

Tıpkı insanların olduğu gibi hayvanların da hakları bulunur. Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi; 1978 yılından bu yana hayvan haklarının hatırlatılması noktasında önemli bir referanstır. Bu bildiride hayvanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerden bahsedilmiştir. Bu noktada, ilk olarak, her hayvanın yaşam önünde aynı haklara sahip olduğu belirtilir. Ayrıca, bütün hayvanların saygı görme hakkına sahip olduğu insanlara tekrar tekrar hatırlatılır. Ayrıca, hayvanlara kötü davranılmaması gerektiğine dair önemli hatırlatmalar yapılır. 

2022 Hayvanları Koruma Günü Ne Zaman?


2022 yılında Hayvanları Koruma Günü Tarihi 4 Ekim


2022 Hayvanları Koruma Günü Hangi Gün?


Hayvanları Koruma Günü 2022 yılında Pazartesi günüdür.