2022 Yılı Dünya Meteoroloji Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


İklim değişiklikleri ve doğa olayları; dünyamız adına hayati öneme sahiptir. Bu noktada, her yıl 23 Mart tarihinde Dünya Meteoroloji Günü kutlanır. 1961 yılından bu yana kutlanan Dünya Meteoroloji Günü; insanların iklim değişiklikleri ve doğa olayları gibi hususlarda daha duyarlı olmasını amaçlar. Bir başka deyişle, insanların bu tür konulardaki farkındalıklarını arttırır. 
Dünyamızın kaynakları sınırlıdır.Hızlı nüfus artışı dolayısıyla birçok ülkede temel ihtiyaçları ifade eden kaynakların kullanımında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bir başka deyişle, çeşitli kaynaklar artık insanlara yetmeyecek seviyeye gelmiştir. Bu kaynakların başında herkesin tahmin edebileceği üzere su, enerji ve gıda kaynakları gelir. Dünya Meteoroloji Günü; bu tür kaynakların giderek azaldığına dikkat çekmek adına organize edilmiş bir gündür. 


Dünya Meteoroloji Günü’nün Önemi Nedir? 


Dünya Meteoroloji Örgütü’nün kurulmasına vesile olan sözleşmenin yürürlüğe girdiği 1950 yılından bu yana bu özel gün kutlanır. Yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada kutlanan bir etkinlik olduğunu söylemeliyiz. Bu özel gün; her yıl farklı bir temayla kutlanır. Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi tarafından her yılın temasına özel olarak karar verilir. Bilhassa meteorolojinin belirlenen tema ile alakasına yer verilir. Örneğin, 2019 yılındaki Dünya Meteoroloji Günü teması; Dünya, Güneş ve Hava olarak belirlenmiştir. Ülkemizde de Dünya Meteoroloji Günü’nün temasına bakılarak çeşitli etkinlikler düzenlenir. Fotoğraf yarışmaları, resim ve kompozisyon yarışmaları ile bilhassa çocukların bu özel günün anlamını kavraması hedeflenir. 
Dünya Meteoroloji Günü; son zamanlarda sosyal medyada da kendisine daha çok yer bulmaktadır. Bu noktada, iklim değişikliklerine dikkat çeken İsveçli Greta Thunberg; kendi yaş grubundaki gençlerin doğa olaylarına karşı farkındalığını arttırmıştır. 2018 yılının Ağustos ayından bu yana iklim değişikliğine dikkat çekmek için çeşitli eylemler düzenleyen Thunberg; başlatmış olduğu okula gitmeme eylemine dünya üzerinde kendisi gibi 1,4 milyon öğrencinin katılmasını sağlamıştır. Bir başka deyişle, geçmişe kıyasla iklim değişikliği ve doğa olayları gibi etmenlere karşı özellikle gençlerin daha duyarlı olduğunu söylemeliyiz. Dünya Meteoroloji Günü; her geçen gün daha önemli olmaktadır. 

Dünya Meteoroloji Teşkilatı’na içerisinde Türkiye’nin de olduğu tam 186 ülkenin üyeliği bulunur. Dünya Meteoroloji Teşkilatı; her yıl Dünya Meteoroloji Günü için farklı bir tema belirler. Belirlenen güncel konu üzerine dünyanın birçok yerinde konferanslar düzenlenir. Bu sayede, halkın meteoroloji hakkında bilgi alması sağlanır. Bunun yanı sıra, halkın ve diğer kuruluşların meteorolojik bilgi ve hizmetlerden daha iyi bir şekilde yararlanması adına çaba gösterilir. Üniversiteler ve meteoroloji teşkilatları arasında işbirliğinin yapılması da Dünya Meteoroloji Günü’nün önemi arasında bulunur. 


İklim Değişiklikleri Neden Meydana Gelir? 


Dünya Meteoroloji Günü çerçevesinde tartışılan konuların başında iklim değişiklikleri gelir. Bitmeyen kış ayları, gelmeyen yaz ayları, Kuzey Yarımküre ülkelerinde Nisan ayında karlı havalara rastlanması gibi hususlar bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. Bir başka deyişle, küresel iklim değişikliği söz konusudur. Astronomik veya atmosferik değişiklikler olarak ifade edilen küresel iklim değişiklikleri; daha çok beşeri sebeplerden kaynaklanır. Ancak, bu sorunun ortaya çıkmasındaki en önemli etken tahmin edileceği üzere insanlardır. Atmosfere salınan gazlardan dolayı küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınma ve soğuma; yaz sıcaklıkları üzerinde belirleyici olmaktadır. 

Küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkmasının en önemli sebebi atmosferdeki ısı artışıdır. Isı artışı ise sanayinin gelişimi ile yakından alakalıdır. İnsanların doğayı düşünmeden üretimler yapması; atmosferdeki ısı artışını destekler. Sonuç olarak, insanların bu konuda daha duyarlı olması adına her yıl Dünya Meteoroloji Günü organize edilir. 

2022 Dünya Meteoroloji Günü Ne Zaman?


2022 yılında Dünya Meteoroloji Günü Tarihi 23 Mart


2022 Dünya Meteoroloji Günü Hangi Gün?


Dünya Meteoroloji Günü 2022 yılında Salı günüdür.