2022 Yılı Dünya Engelliler Haftası Ne Zaman? Hangi Gün?


Her yıl 3 Aralık tarihinde kutlanan Dünya Engelliler Günü’nün yanı sıra bir de Dünya Engelliler Haftası bulunur. Hayatın zorluklarını en ciddi şekilde yaşayan engelli vatandaşların unutulmaması adına organize edilen bu hafta; Birleşmiş Milletler Üyesi 156 ülkede aynı tarihte kutlanır. Engelliler Haftası süresince engellilik probleminin yanı sıra engelli olmanın önlenmesi ve engellilerin topluma kazandırılması gibi hususların üzerinde durulur. Ayrıca, engelli vatandaşların günlük hayatta yaşamış olduğu zorluklardan bahsedilir. Radyo ve televizyonda engelliler ile ilgili birçok görüşe yer verilir.Engelliler Haftası Ne Zaman Kutlanır? 


Dünya Engelliler Haftası; her yıl 10 Mayıs ila 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanır. BM üyesi 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanıyor olması; tüm dünyanın engellilere vermiş olduğu önemi gösteren önemli bir detaydır. 2020 yılında tüm dünyada görülen koronavirüs sebebiyle Dünya Engelliler Haftası ilk defa kutlanamamıştı. Uzaktan eğitim süreci dolayısıyla Engelliler Haftası ile ilgili etkinlikler evlerden yapılmıştı. 


Engelliler Haftasının Anlam ve Önemi Nedir? 


Engelliler Haftası; engelli vatandaşların dertlerine ortak olmak ve onların yanında olabilmek adına hayati önem taşır. Engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek adına yılda bir haftanın engellilere ayrılması son derece önemli bir husustur. Toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması hedeflenir. Hem sosyal yaşamda hem de iş hayatına kendisine zorlukla yer bulabilen ve yaşamın birçok kısmında sayısız engel ile karşılaşan engelli vatandaşların sorunlarını dile getirmesi amaçlanır. 
Engelliler Haftası boyunca engelliler ile ilgili olarak farklı konular işlenir. Radyo ve televizyonlarda konu ile ilgili programlar yapılır. Buna ek olarak, okullarda her gün farklı bir engellilik konusu üzerinde durulur. Engellileri Koruma Milli Koordinasyonu Kurulu; haftanın her bir günü boyunca belirli bir programa uyulmasını ister. Buna göre; 

•    Birinci gün Engelliler Haftası’nın açılışı olarak kabul edilir. 
•    İkinci gün Görmeyenler Günü’dür. 
•    Üçüncü gün İşitme ve Konuşma Kusurluları Günü’dür. 
•    Dördüncü gün Ortopedik Engelliler Günü’dür. 
•    Beşinci gün Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü’dür. 
•    Altıncı gün Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü’dür. 
•    Yedinci gün ise Engelliler Haftası’na genel bakış etkinliklerinin düzenlendiği gündür. 
Her yıl 10 ila 16 Mayıs tarihleri arasında bilhassa okullarda yukarıdaki etkinlik programına göre hareket edilir. Engellilerin Karşılaştığı Sorunlar Nelerdir? 


Dünya Engelliler Haftası; engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla organize edilir. Herkesin bildiği üzere engelli vatandaşların toplum içerisinde karşılaşmış olduğu çok sayıda sorun bulunur. 
•    Yüksek ve rampasız kaldırımlardan dolayı engelli vatandaşların sokakta yürümesi bir hayli zordur. 
•    Sıkıntılı yüzeye sahip yaya yolları yüzünden engelli vatandaşların özgürlük alanı kısıtlanmaktadır.
•    Engelli vatandaşların yürümesini zorlaştıracak türden banklar, aydınlatma direkleri, posta ve çöp kutuları ve telefon kulübeleri yüzünden sorun yaşanmaktadır. 
•    Yayaların yürümesi için tasarlanmış olan yollara gelişigüzel park edilen bilet gişeleri, satış büfeleri, reklam panoları ve taksi durağı tabelaları yüzünden engelli vatandaşların hareket alanı kısıtlanır. 


•    Dik veya eğimli yapılan rampalar yüzünden engelli vatandaşların hayat standartları düşmektedir. 
•    Yanlış yere dikilen ağaçlar, olmaması gereken yerde bulunan levhalar yüzünden insanlar birçok sıkıntı yaşarlar. 
Engelli vatandaşların toplum hayatında yaşamış olduğu sorunlar bu şekildedir. Bunun yanı sıra, engelli vatandaşların istihdam olanakları bir hayli azdır. Hem kamuda hem de özel sektörde iş olanakları az olan engelli vatandaşların hayatlarını idame ettirme noktasında zorlandıkları aşikardır. Psikolojik sorunlar, dikkat eksikliği, hiperaktivite, nörolojik bozukluklar; engellilerin karşılaşmış olduğu diğer sorunlar arasında yer alır.
Dünya Engelliler Haftası; tüm bu sorunları konuşmak ve çözüm bulmak adına öneme sahiptir. 
 

2022 Dünya Engelliler Haftası Ne Zaman?


2022 yılında Dünya Engelliler Haftası Tarihi 10- 16 Mayıs


2022 Dünya Engelliler Haftası Hangi Gün?


Dünya Engelliler Haftası 2022 yılında Pazartesi günüdür.
ÇOK TIKLANANLAR