2022 Yılı Gazeteciler ve Basın Bayramı Ne Zaman? Hangi Gün?


Gazeteler son zamanlarda yerini elektronik ortama ve internete bırakmış olsa da haberleşmenin en önemli araçlarından biri olarak kabul edilmiştir önemli bir süre. Osmanlı döneminden bu yana gazeteler ile insanlar dünyadan ve ülkelerinden haberdar olmayı başarmışlardır. Hatta insanlar gazeteler sayesinde genel kültür kazanmışlardır. Gazeteciler ve Basın Bayramı bu özelliklerinin hepsi ile gazetenin ve basının önemini gözler önüne sermek için ortaya çıkmış bayramlardandır.

Osmanlıdan bu yana ülkemizde birçok gazete toplumu haberdar etmek için çalışmıştır. Şu an hala birçok gazete millete bilgi yaymak için her gün haberler hazırlayarak dağıtım yapmaktadır. Tarih içerisinde zaman zaman sansüre uğrayan gazeteler, denetlenen ve hür haber yapma yasağına tabi tutulan dönemlerden geçmişlerdir. Bu sansürlerin ve kısıtlamaların kalkması ve bu özgürlüğün önemi göz önünde tutularak Gazeteciler ve Basın Bayramı ortaya çıkmıştır. 


Gazeteciler ve Basın Bayramı Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?


Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ülkenin içinde olduğu kötü durum yöneticileri endişeye sokmuştur. Halkın kötü duruma karşı tepkisi ve isyanı her geçen gün büyümüştür. Bu büyümelerin yanında yönetim ne yapacağını bilememekle birlikte savunmaya geçmeye başlamıştır. Gazeteler Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde büyüme göstermiştir. Sayıları artan gazeteler ülkenin durumu hakkında her gün güncel bilgileri halkla paylaşmıştır. Bazı gazeteler sivri dil ile yönetimi veya ülkenin durumunu eleştirmekten de çekinmemiştir. Sıkıntı içerisindeki yönetim bunlara karşı kısıtlama ve sansürleme yolundan başka çıkar yol bulamamıştır.

Bu dönemde sansür memurları adı verilen çalışanlar tarafından gazetelerde yapılan paylaşımlar denetlenirmiş ardından uygun görülen haberler sadece yayınlanabilirmiş. Tüm bu sıkıntılı dönemlerin ardından İkinci Meşrutiyet ile sansürün kalktığını bildiren uygulamalar yürürlüğe konmuştur. Basına hak ettiği özgürlük tekrar İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile tanınmıştır. İkinci Meşrutiyet 24 Temmuz 1908 senesinde yayınlanmıştır. Bu günü gazeteciler de sansürün kaldırıldığı gün olarak kabul etmiş ve coşku ile kutlamışlardır. Bu gelişmelerden hareketle de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kabul edilmiş ve kutlanmaya başlamıştır. Gazeteciler ve Basın Bayramı Anlam ve Önemi


Gazete ve basın için özgür yayın yapma, tarafsız haber yapma son derece önemli unsurlardır. Gazeteciler ve Basın Bayramı bu önemli unsurlara dikkat çeken bir gündür.

Eğer bir gazete tarafsız biçimde olanları halka yansıtamıyorsa mesleğini gereği gibi yerine getiremiyor demektir. Tarihte zaman zaman yönetimler yanlış kararlar alabilirler. Yanlış uygulamalar ile halkı istenmeyen durumlara sokabilirler. Osmanlı’nın son dönemlerindeki gerileme ve yıkılış sürecinde içinde bulunduğu hal bilinmektedir. Gazeteler ise internetin ve televizyonun olmadığı o dönemlerde son derece önemli bir yayın kaynağıdır. Okuma yazma bilen herkes o dönemlerde gazete alır ve okur.Gazeteler sadece haber değil edebi kitap tefrikalar ve hatta tiyatro oyunları da yayınlayan önemli araçlardandır. Osmanlı Son Dönemi Edebiyat akımlarının batı ile etkileşimin çokça yaşandığı bir dönem olarak çok zengin içeriklerin olduğu yıllardır. Bu dönemde gündeme gelen sansür yasağı birçok gazeteciyi bununla birlikte bir çok edebiyatçıyı kısıtlamıştır. Sürgüne gönderilen yazar ve gazeteciler olduğu da bilinmektedir. 

İkinci Meşrutiyetin ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü bu sansür ve kısıtlamalar da son bulmuştur. Bu sansürün son bulması da tüm gazete ve basıncılar için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilmiş ve özgürlüğüne kavuşan bu sektör mensupları için 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kabul edilmiştir. Ülkede tekrar özgürce yayın yapabilmenin kıymetini asla unutmamak adına gazeteci ve basın mensupları insanlar her sene 24 Temmuz gününü coşku ile kutlar.
 

2022 Gazeteciler ve Basın Bayramı Ne Zaman?


2022 yılında Gazeteciler ve Basın Bayramı Tarihi 24 Temmuz


2022 Gazeteciler ve Basın Bayramı Hangi Gün?


Gazeteciler ve Basın Bayramı 2022 yılında Cumartesi günüdür.