2022 Yılı Dünya Akciğer Kanseri Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Tüm dünyada kabul edilen Dünya Akciğer Kanseri Günü, 17 Kasım olarak belirlenmiştir. Akciğer kanserine dikkat çekmek, risk faktörlerini anlatmak, etkili müdahale yöntemleri hakkında insanları bilgilendirmek, hastalıktan korunmak, tedavi yöntemlerinden haberdar etmek ve farkındalığı artırmak gibi hedeflerle bu gün kutlanmaktadır.

Dünya Akciğer Kanseri Günü Neden Önemlidir?


Dünya Akciğer Kanseri Günü, insanların farkındalıklarının geliştirilmesi ve kişilerin daha sağlıklı bir hayat sürebilmeleri adına uygun seçimler yapmalarını sağlamak için dikkat çekilebilecek önemli bir gündür. Akciğer kanseri, akciğerdeki hücrelerin olması gerekenden fazla sayıda ve kontrol dışında artmasıyla gelişir. Bu da kitleye yani tümöre sebep olur. Bu durumun ilerlemesi halinde önce akciğerin bir lobuna ardından tüm organa yayılabilir. Metastaz gelişmesi halinde ise başka organlar da bu tümörden olumsuz etkilenebilir. Genelde kırk ve yetmiş yaş aralığında görülen bu hastalık, düşük oranda genç bireylerde de görülmektedir.

Tütün ürünlerinin kullanımı en önemli risk faktörlerinden biridir. Yalnızca aktif içicilerde değil, pasif içiciler için de aynı risk söz konusudur. İnşaat, gemi, izolasyon ya da otomotiv gibi sektörlerde çalışan kişiler de bulundukları ortam sebebiyle riskli gruptadırlar. Uranyum, berilyum, kömür çeşitleri, petrol türevleri içerdikleri kimyasallar sebebiyle ve toprakta bulunan radon gazı tehlike oluşturmaktadır. Hava kirliliği, yetersiz beslenme, içme sularındaki arsenik miktarı, radyasyona maruz kalınması gibi unsurlar ise riski artırmaktadır. Tüm faktörlerin yanında daha önce akciğerle ilgili sorun yaşayan ya da hastalık geçirenlerde risk diğerlerine nazaran biraz daha artmaktadır.

Akciğer kanseri hem dünyada hem de Türkiye’ de özellikle erkeklerde en çok rastlanan kanser çeşididir. Ülkemizde rastlanma oranlarına bakıldığında erkeklerde ilk sıradayken kadınlar arasında dördüncü sıradadır.Dünya Akciğer Kanseri Günü’nde Nelere Dikkat Çekilir?


Akciğer kanserinin en tehlikeli özelliklerinden biri de maalesef ki erken dönemde fark edilemiyor oluşudur. Minik belirtileri de fark etmek bu yüzden gereklidir. Ses kısıklığı olması halinde bu duruma dikkat edilmesi kişinin yararına olacaktır.

Hastalık henüz ileri bir aşamada değilse kişilerin ciddi şikayetleri olmayabilir. Bu durum bulunduğu yere göre değişebilir. Tümör, akciğerin daha derin bölgelerindeyse kanser çok ilerlemeden, kişi hiçbir belirti hissetmeyebilir. Fark etmesi son evreye denk gelebilir. Bu yüzden henüz belirtiler ortaya çıkmadan kendisini riskli gören kişilerin test vermesi en uygun yol olacaktır. İleri dönemlerde de olsa görülebilecek bazı belirtiler mevcuttur. Sürekli öksürük, öksürürken kan ya da kanlı balgam gelmesi, acı veren göğüs ağrıları, iştah kaybı, halsizlik, nefes darlığı, ses kısılması, devamlı seyreden akciğer enfeksiyonları, çeşitli bölgelerde ağrı ve şişlik bu belirtilerdendir.

Kişinin hastaneye gitmesinin ardından bazı muayene ve testler sonucu tanı koyulduysa çeşitli tedaviler uygulanabilir. Cerrahi işlemler, radyoterapi, kemoterapi gibi müdahalelerde bulunulabilir. Erken tanı koyulduysa cerrahi işlemlerle tümörün yerleştiği doku ya da akciğerin bir kısmı alınarak tedavi edilebilir. Bunun yeterli geldiği hastalar olabildiği gibi buna ek olarak kemoterapi ve radyoterapi görmesi gereken hastalar da olabilir. Bu tip müdahaleler ile tamamen kanseri yok etmek hedeflense de hastalığın evresine göre ilerlemesini durdurmak ya da kişinin yaşadığı süreyi uzatmak amaçlanır. Tedavilerin yanında meyve ve sebze açısından zengin bir beslenme düzeni kişinin sağlığına olumlu şekilde etki edecektir.

Risk grubundaki kişilerin ya da şüphe duyan bireylerin Dünya Akciğer Kanseri Günü’nde yapılan bilgilendirmeler, projeler, etkinlikler ve organizasyonlar ile farkında olması sağlanmaktadır. Erken tanı imkanı da sunmayan bu hastalıkta bilinçli ve farkında olmak ekstra önemlidir. Sağlık okuryazarlığının artırılması, tütün ürünlerinin zararlarının vurgulanması gibi çalışmalar oldukça gereklidir.

2022 Dünya Akciğer Kanseri Günü Ne Zaman?


2022 yılında Dünya Akciğer Kanseri Günü Tarihi 17 Kasım


2022 Dünya Akciğer Kanseri Günü Hangi Gün?


Dünya Akciğer Kanseri Günü 2022 yılında Çarşamba günüdür.