2022 Yılı Dünya Kadın Hakları Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Tarih boyunca kadınlar tüm toplumlarda hep ezilmiş ve haklarından mahrum bırakılmışlardır. Din temelli veya siyaset temelli bu adımlar kültürel bir kimlik haline gelmiş ve kadınların ikinci plana atılması adeta bir alışkanlık haline gelmiştir. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kadınlara hak ettikleri en iyi ilgi ve alakayı göstererek onların da toplumda ve hayatın her alanında söz sahibi olabilmelerine öncülük etmiştir. Dünya Kadın Hakları Günü bu şekilde ortaya çıkmıştır.5 Aralık tarihi her sene kadınların haklarını elde etmek için verdikleri tarihi mücadeleleri hatırlaması ve tüm dünyada anlatması için önemli bir gündür. Unutulmamalıdır. Bir toplum kadın ve erkek dene iki cinsten meydana gelir. Biri ilerlerken diğerinin geride kalması ile bir toplum ileriye gidemez. Bu sözün sahibi Atatürk bu alanda en ciddi adımları atmaktan da geri kalmamıştır. Dünya Kadın Hakları Günü en çok da Atatürk’ün eseridir bu sebeple. 


Dünya Kadın Hakları Günü Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?


Tarih boyunca toplumların çoğunda erkek egemen toplumlar gözlemlenmiştir. Kadınların ikinci planda olduğu haklarının olmadığı sözlerinin geçmediği manzaralar çok alışıldıktır. Halbuki bu tüm toplumların gelişmelerinde de en büyük zedeleyici etmendir. Kadın erkek kadar toplumda yer almadığı sürece ilerleme ve aydınlanmadan söz edilemeyecektir. Tarih kadınların hakları için verdikleri sayısız mücadeleye de şahitlik etmiştir. Dünya Kadın Hakları Günü tüm bunların bir fotoğrafını çekmek gibidir bu sebeple. 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, saltanatın kaldırılması, laikliğin getirilmesi gibi bir dizi aydınlık hareket gözlemlenmiştir tarihte. 5 Aralık 1934 senesine gelindiğinde ise Kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren yasa kabul edilmiştir. Bu da en az diğer atılan adımlar kadar önemli bir hareket olmuştur. Böylece toplumdaki eski kafalı düşüncelerin büyük bir kısmıyla daha mücadele başlamış, aydınlık görüşlerin ve hareketlerin güçlenmesine ön ayak olunmuştur. Kadınların kurtuluş mücadelesinde verdikleri emekler asla unutulamaz.

Tüm bu emekler ve çabalar da göstermiştir ki en az erkekler kadar kadınların da söz söyleme hakkı vardır. En az erkekler kadar kadınların toplumda yer alma hakkı vardır. 5 Aralık 1934 senesinden beri her sene Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanır. Atatürk’e teşekkürler edilir. Kutlamalar ile birlikte hem bu önemli hareketin bizleri ilerletişine bir sevinç gösterilir hem de toplumdaki farkındalık artırılmaya çalışılır. 


Dünya Kadın Hakları Günü Anlam ve Önemi


Kadınlar ve erkeler toplumun iki önemli kurucusudur. Toplumda gelişme, toplumda refah, toplumda başarı beklenmesi için bu iki kurucunun da aktif rol alması gerekliliktir. Dünya Kadın Hakları Günü en açık anlatımıyla bu eşitliğin gerekliliğini insanlara hatırlatan bir gündür. 

Tarih boyunca kadınların haklarına ve erkeklerle eşit seviyede bir yaşama kavuşmak için verdikleri mücadeleler sayısızdır. Birçoğunda devletten ve yönetimden destek değil de engel gören kadınlar yine de mücadelelerinden vazgeçmemiştir. Kurtuluş mücadelesi döneminde cepheye süngü taşıyan, gazetelerde yazılar hazırlayan, askerle göğüs göğse çarpışan kadınlar da en az erkekler kadar seslerinin duyulmasını hak ettiklerini göstermişlerdir. 

Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 5 Aralık 1934 senesinde Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkı veren yasa kabul edilmiştir. O tarihten beri de 5 Aralık her sene Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanarak hatırlanmaktadır. Kadınların verdikleri mücadeleler de, kadınların haklarının gerekliliği de bu önemli gün sayesinde topluma iyice öğretilmeye çalışır. Geldiğimiz zaman de kadın hakları konusunda önemli bir ilerleme kaydetmişsek de henüz hala kadın hakları konusunda atılması gereken çok önemli adımlar vardır. 

2022 Dünya Kadın Hakları Günü Ne Zaman?


2022 yılında Dünya Kadın Hakları Günü Tarihi 5 Aralık


2022 Dünya Kadın Hakları Günü Hangi Gün?


Dünya Kadın Hakları Günü 2022 yılında Pazar günüdür.