PTT Biraz Önce Açıkladı! En Az İlkokul Mezunu 14 Bin 500 Personel Alımı! Yüksek Maaşla Memur Olmak

PTT Biraz Önce Açıkladı! En Az İlkokul Mezunu 14 Bin 500 Personel Alımı! Yüksek Maaşla Memur Olmak
YAYIN TARİHİ: 28.11.2021 11:08:00

Türkiye'nin en fazla tercih edilen kurumu olan PTT vatandaşlar tarafından personel alımı konusunda araştırılıyor. Bu bağlamda PTT bünyesine binlerce personel alımı yapacak. Bu personel alımları sonrasında dolgun maaş verilecek. En az ilkokul mezunu olmak ise diğer önemli kriter.

PTT Biraz Önce Açıkladı! En Az İlkokul Mezunu 14 Bin 500 Personel Alımı! Yüksek Maaşla Memur Olmak. Pandemi illeti yüzünde ülkemizde binlerce kişi işsiz kaldı. Bu bağlamda baktığımız zaman ülkemizde işsizlerin sayısı giderek artıyor. Fakat iş bulamayan vatandaşlarımız için PTT anında düğmeye bastı. 14.500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki, 2021 PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gibi merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtı www.haberlerim.com.tr de….

Geçtiğimiz senelerde PTT kapsamlı bir personel alımı yapacağını açıklamıştı. Fakat bu personel alımı hiç yapılmadı. Vatandaşlarda bu personel alımı için detayları hala internette araştırıyor. Şimdi ise PTT tarafından ilk etapta 14.500 personel alımı yapacağını açıkladı. Toplamda ise 55.000 personel alımı yapılacak. PTT tarafından alınması beklenen kadrolar ise, “Avukat, veri giriş elemanları, idari personel, büro memuru, sekreter, silahlı-silahsız güvenlik görevlisi, temizlik personeli, okul öncesi öğretmeni, şoför, beden işçisi, kargo dağıtım elemanları (motosikletli kurye), farklı branşlardan tekniker, teknisyen ve mühendis” olacağı söylendi. PTT'nin 14 bin 500 personel alacağı yönündeki iddialar iş arayan binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Bunun üzerine PTT 14 bin 500 personel alımı yapılacak mı, ne zaman?  İşte konu hakkında tüm merak edilenler...PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

PTT, resmi web sitesi üzerinden personel alım ilanları açıklıyor. Fakat PTT personel alımı duyuruları için bir açıklama yapmadı Yani demek istediğimiz 14.500 personel alımı için bir açıklama gelmedi. Sizler için detayları takip ediyoruz.2022 PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.


29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER