2022 PTT KPSS Şartsız 55 Bin Personel Alımı! İşte Adaylarda Aranan Şartlar Ve Personel Alımı İlanlar

2022 PTT KPSS Şartsız 55 Bin Personel Alımı! İşte Adaylarda Aranan Şartlar Ve Personel Alımı İlanlar
YAYIN TARİHİ: 28.02.2022 12:50:00

2022 yılı PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı detayları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. PTT personel alımı 2022 amacıyla heyecan dorukta beklenirken Türkiye’nin dört bir yanı sıra milyonlarca vatandaş doğrultusundan personel alımı detayları araştırılıyor. Adaylar doğrultusundan PTT Personel alımı müracaat ne zaman? PTT personel alımı müracaat şartları nelerdir? sorularının cevabı araştırılıyor. Personel alımı ile ilgili şimdilik bir duyuru yayımlanmadı.

Kişiler lüzumlu şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı imtihan ya da mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması durumunda belli bir kadroda işe alınacaklar. Konu ile alakalı olarak her sene PTT’nin kurumsal internet sitesi üzerinden ya da diğer siteler üzerinden alım yapılacak personel adedi ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

2022 PTT KPSS ŞARTSIZ 55 BİN PERSONEL ALIMI!


PTT iş müracaatında bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk ismim PTT resmi internet sitesinden müracaat alanlarını tercih etmektir. PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT’nin kendi internet sitesi üzerinden iş müracaat formunu doldurabilecekleri belirtildi. Bunun yanı sıra şu an müracaat yapılamıyor. İlan yayımlandığında müracaatlar alınacaktır. Hem de genel şartların bundan önceki alımlarla aynı olması bekleniyor. 

İŞTE ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE PERSONEL ALIMI İLANLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde
istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirti edilen vakitler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü altı ay ya da daha çok vakit ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, vazifiyeti kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek hedefiyle teşkilat kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan evvel kullandığı teşhis edilmiş ise işe müracaat yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin sonuçlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına dair mevzuat hükümleri gizli kalmak kaydıyla, yurtamacıylade ve yurtdışında vakitkli vazife yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon amacıyla Yönetim Kurulu doğrultusundan teşhis edilen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal emniyet kurum ya da kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha evvel çalıştıkları kamu kurum ya da kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Emniyet soruşturması ve arşiv incelemesi sonunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca teşhis edilen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT’de iş kuvveti hizmet alımı hedefiyle vazife yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yolu ile yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirti edilen vakit kadar Aralıksız olarak vazife yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirti edilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER

ÇOK TIKLANANLAR