Son Dakika! Beyanname Ve Vergi Ödeme Süreleri Uzatıldı

Son Dakika! Beyanname Ve Vergi Ödeme Süreleri Uzatıldı
YAYIN TARİHİ: 4.05.2021 12:42:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırılmıştır.

Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamaktadır.

GEÇİCİ VERGİ NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

Geçici Vergi, kazancınız üzerinden ödeyeceğiniz verginin sizden üçer aylık dönemlerde parça parça tahsil edilmesidir. Yani Gelir/Kurumlar Vergisi dışında ayrıca ödenen bir vergi değildir.

Ödediğiniz Geçici Vergiler yılsonunda Gelir Vergisi mükellefi iseniz takip eden yılın Mart ayında vereceğiniz Gelir Vergisi Beyannamesi’nden, Kurumlar Vergisi mükellefi iseniz takip eden yılın Nisan ayında vereceğiniz Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nden mahsup edilir.


GEÇİCİ VEGİ ORANLARI NEDİR?

Gelir Vergisi mükellefleri için Geçici Vergi oranı %15, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise %20’dir. Üçer aylık dönemlerde kar/zarar durumu kümülatif olarak (yıl başından ilgili dönemin sonuna kadar) hesaplanır ve bir önceki dönem hesaplanan Geçici Vergi tutarı beyannamede düşülür, böylece sadece bir önceki döneme ilave olarak elde edilen kar üzerinden vergi tahakkuk eder.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ NEDİR?

Her vergi türünde olduğu gibi geçici verginin de beyan edilmesi gerekir. Mükelleflerin durumlarına göre geçici vergi beyannamelerine aşağıdaki belgeleri de eklemeleri gerekir:

* Kurumlar vergisi mükellefleri ve bilanço defteri tutan mükelleflerin gelir tablosu eklemesi gerekir.

* İşletme defteri tutmakla yükümlü mükelleflerin beyannamelerine hesap özeti eklemeleri gerekir.

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER