Rapor Parasında Yeni Düzenleme! Hastalanıp Rapor Alanlar Daha Az Para Alacaklar…

Rapor Parasında Yeni Düzenleme! Hastalanıp Rapor Alanlar Daha Az Para Alacaklar…
YAYIN TARİHİ: 4.05.2021 12:06:00

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK),hastalanan veya doğum iznine ayrılan 4/a ve 4/b’li çalışanlara verilen rapor parasında değişikliğe gidildi. Artık rapor parası son 3 ay yerine 12 aylık ortalama ücret üzerinden verilecek. 

Rapor parasında yeni düzenleme. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yüksek rapor parası almak için usulsüzlük yapanların cezasını 4/a ve 4/b kapsamında çalışan milyonlarca kişi çekecek. Bazı kişilerin hastalık veya doğum izninde yüksek rapor parası alabilmek için bu amaçla kurulmuş naylon şirketler aracılığıyla üç ay yüksek prim ödediğinin tespit edilmesi üzerine kanunda değişiklik yapıldı. Kanun değişikliği 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Değişikliğin ardından SGK genelge yayımlayarak, yeni uygulamaya açıklık getirdi.

DAHA AZ PARA ALACAKLAR

Kanunda değişiklik yapılmadan önce, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık izni nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği bağlanırken, sigortalının son 12 aydaki en son 3 aylık dönemdeki ücret ortalaması dikkate alınıyordu. Yatarak tedavilerde hesaplanan günlük ortalama prime esas kazancın (brüt ücretin) yarısı oranında, ayaktan tedavilerde ise 3’te 2’si oranında ödenek veriliyordu. İş kazası ve meslek hastalığında uygulama değişmedi, aynen devam edecek.

Ancak, 22 Nisan 2021 tarihinden sonra hastalık ve analık izni nedeniyle düzenlenen raporlara istinaden verilen geçici iş göremezlik ödeneği, son üç ay yerine 12 aylık dönemdeki ortalama ücret üzerinden hesaplanarak ödenecek. Böylece, halk arasında “rapor parası” olarak adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bundan böyle daha az olacak.

SGK’nın genelgesinde, yeni uygulamanın nasıl olacağı ayrıntılı şekilde anlatıldı. Buna göre, 19 Nisan – 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında raporlu olan kişinin son 12 ayda çalıştığı gün sayısı ve aylık kazancı şu şekilde ifade edilmiştir.

Aylar    Gün    Kazanç (TL)
2021 Mart    20    4800
2021 Şubat    10    2400
2021 Ocak    30    7200
2020 Aralık    10    1920
2020 Kasım    30    5760
2020 Ekim    30    5760
2020 Eylül    20    3840
2020 Ağustos    30    5760
2020 Temmuz    30    5760
2020 Haziran    30    5760
2020 Mayıs    10    1920
2020 Nisan    30    5760
TOPLAM    280    56.640

Değişiklikten önce bu kişinin sadece 2021 ocak, şubat ve mart aylarındaki ücreti toplanarak çalışma gün sayısına bölünecekti. Bu şekilde yapılan hesaplamaya göre, son üç aydaki ortalama günlük kazanç 240 TL olduğu için raporlu olduğu her gün için 160 TL geçici iş göremezlik ödeneği veriliyordu.

Yasa değişince aynı kişinin ödeneği bu kez 12 aylık kazanç üzerinden hesaplanacak. 12 ayda SGK’ya bildirilen prime esas toplam kazanç tutarı 56 bin 640 TL, prim gün sayısı ise 280 gün olduğundan günlük ortalama kazanç 202,29 TL’ye gerileyecek. Günlük rapor parası olarak bunun 3’te 2’si olan 134.86 TL ödenecek. Söz konusu çalışanın günlük kaybı 25 TL, raporlu olduğu süredeki toplam kaybı ise 375 TL olacak.


RAPOR PARASI ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATINI AŞMAYACAK

Raporun düzenlendiği tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanlara hastalık ve doğum izninde ödenecek rapor parası için de sınır getirildi. Bu kişilerin prime esas kazanç tutarları ne olursa olsun, rapor parası, asgari ücretin iki katına göre hesaplanan tutarı aşamayacak.

Örneğin, bu yılın ocak – mart döneminde aylık 9600 TL, geçen yılın kasım – aralık aylarında da aylık 8500 TL prime esas kazancı bulunan bir kişi doğum iznine ayrıldığında daha önce dört ay süreyle ayda 6400 TL rapor parası alabiliyordu. Bu kişinin son bir yıldaki toplam prim günü 180’nin altında kaldığı için prime esas aylık kazancı 7155 TL (asgari ücretin iki katı) kabul edilecek. Rapor parası da bu tutarın 3’te 2’si oranında, yani 4770 TL olacak. Söz konusu kişinin aylık kaybı 1630 TL, dört aylık dönemdeki toplam kaybı da 6 bin 520 TL olacak.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Rapor parası ödemeleriyle ilgili yapılan bu değişiklikten asgari ücretle çalışanlar etkilenmeyecek. Kanuna göre, geçici iş göremezlik ödenekleri, ödemenin yapıldığı yıldaki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Bu nedenle, son 3 ay yerine son 12 aylık ortalama kazancın dikkate alınması, asgari ücretlilerin rapor parasını değiştirmeyecek. Ancak, asgari ücretin üzerinde gelir elde eden herkes bu değişiklikten etkilenecek.

EMEKLİ İŞÇİLERE RAPOR PARASI ÖDENMEZ

Emekli aylığı almakta iken sosyal güvenlik destek primine tabi olarak bir işte çalışanlar, sadece iş kazası ve meslek hastalığı durumunda iş göremezlik ödeneği alabilirler. Hastalandıklarında veya doğum iznine ayrıldıklarında rapor parası alamazlar.

BORCU BULUNAN BAĞ-KUR’LUYA RAPOR PARASI VERİLMİYOR

SGK’ya borcu bulunan BAĞ-KUR’lular, hastalandıklarında veya doğum iznine ayrıldıklarında rapor parası alamıyorlar. Bazı durumlarda prim borcunu yapılandırmış ve yapılandırılan borcun taksitlerini ödeyenler çeşitli haklardan yararlanabiliyorlar. Ancak, SGK’ya olan borçlarını yapılandırmış olsalar bile, borcun tamamı ödeninceye kadar rapor parasından yararlanamıyorlar.

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER