Paralara el koyulabilir! Paranız Buhar Olur! Ziraat Bankası’nda Hesabı Olanlar Dikkat: Şubeye Gidin

Paralara el koyulabilir! Paranız Buhar Olur! Ziraat Bankası’nda Hesabı Olanlar Dikkat: Şubeye Gidin
YAYIN TARİHİ: 3.02.2022 11:39:00

Ziraat Bankası’nda hesabı olanların bankaya gitmesi gerekir. Ziraat Bankası’ndan oluşturulan yazılı bildirime göre vakit aşımına uğrayacak hesabınız amacıyla kimliklerinizle şubeye gelmeniz gerekliliğini duyurdu. Listede belirti edilen tarihe kadar prosedür yapılmaması durumunda yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredileceği duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE;

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem ya da rastgele bir şekilde verilen yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve parametre sermayeli yatırım ortaklıkları amacıyla ise tasfiye tarihinden başlayarak on sene içerisinde talep ve tahsil edilmemesi durumunda vakitaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir” denilmektedir.Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde verileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten evvel şubelerimize başvurmaları gerekiyor olup, listede belirti edilen tarihe kadar işlem yapılmaması durumunda yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.
MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLAR NE VAKİT VAKİT AŞIMINA UĞRAR?

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62’nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesine göre, bankalar nezdindeki her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklar; hak sahibinin en son talebi, işlem  ya da rastgele bir şekilde yazılı bir talimatı tarihinden başlayarak on sene içerisinde aranmazlar ise vakit aşımına uğrar.DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER

ÇOK TIKLANANLAR