pa.edu.tr: 2022 28.POMEM Başvuru Şartları | POMEM 28. Dönem Başvuru Nasıl Yapılır, Yaş Sınırı Nedir?

pa.edu.tr: 2022 28.POMEM Başvuru Şartları | POMEM 28. Dönem Başvuru Nasıl Yapılır, Yaş Sınırı Nedir?
YAYIN TARİHİ: 27.12.2021 17:25:00

pa.edu.tr: Açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezleri olan POMEM, polis memur yetiştirmek üzere eğitim verilmektedir. 2021 senesi 27. devre mülakatlarının neticeleri 2 Kasım 2021 tarihinde adayların erişimine sunuldu. Sonuçların açıklanmasının ardından, gözler POMEM 28. devre müracaatlarına çevrildi. Peki, POMEM 28. devre müracaat şartları 2022 | POMEM 28. devre müracaat nasıl yapılır, yaş sınırı nedir, şartları ne 2021?

pa.edu.tr: 27. devre POMEM neticeleri açıklanmasının ardından, 28. devre POMEM ne vakit olur 2021? 28. devre POMEM başvuru tarihi: Kaç birey alınacak? soruları adayların gündemine geldi. İşte, POMEM 28. devre müracaat şartları 2022 | POMEM 28. devre müracaat nasıl yapılır, yaş sınırı nedir, şartları ne 2021? sorularının yanıtları...POMEM 28. DÖNEM BAŞVURU ŞARTLARI 2022 | POMEM 28. DÖNEM BAŞVURU NASIL YAPILIR, YAŞ SINIRI NEDİR, ŞARTLARI?


Polis Akademisi Başkanlığı doğrultusundan 28. devre alımları amacıyla  lisans mezunu 5 bin 120 erkek, 1280 bayan, önlisans mezunu 1280 erkek, 320 bayan olmak üzere 8 bin öğrenci alınacak

Adaylar, 27 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

POMEM SINAV ESASLARI


Adaylar POMEM imtihanlarına girmeden evvel ön sağlık komisyonu doğrultusundan ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş imtihanları, fiziki yeterlilik imtihanı ve mülakat imtihanı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre tespit edilen imtihan merkezleri ve imtihan tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verdiği  adaylar, aynı müracaat devresi içersinde diğer bir imtihan komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

POMEM'DE HANGİ DERSLER VAR?

POMEM ders içerikleri şöyle;

Adli Mevzuat ve Suç Soruşturmaları Bilgisi


Adli Mevzuat Bilgisi dersinde, Güvenlik Teşkilatına yönetici yetiştiren Polis Amirleri Eğitimi Merkezindeki öğrencilere hukukun tanımı, kaynakları, hukukla alakalı ön veriler vermek, meslekleri ile alakalı adli konularda genel veriler sunmak, savcı ile kolluk arasındaki ilişkileri, şüpheli,  mağdur,  müdafi pozisyonundaki bireylerin hakları ve yargılama hukuku ile alakalı genel veriler vermek, kollun adli faaliyetleri ile alakalı genel veriler vermek, esas birtakım kanunlarla tanıştırmak, suç kavramının parasal ve manevi unsurları, ceza hukuku ile alakalı genel ilkeler, polisin en çok denk geldiği suç tiplerinin neler olduğu, bunların kapsamı ve sınırları ile alakalı genel veriler sunmak, görsel yayınlar ve kayıtlara prosedüri uygulamalar ile desteklenerek aktarılacaktır. 

Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğiticiliği


Polis Müdaduruma Yöntem Ve Teknikleri Dersinde ilk olarak; polisin orantılı güç kullanma zor kullanma ve silah kullanma yetkisi kapsamında kendine yetki veren kanunların öğretilmesi, polis amir ve memurlarının vatandaşla, suçlu ya da zanlı ile karşılaştıklarındaki hal ve hareketlerinden, suçluların Merkeze çağrı edilmesi, zor kullanarak taşınması, taşıma sırasında ortaya gelebilecek problemlere araya girmek, lüzumlu hallerde kelepçelenmesi ve aranmasının ne şekilde yapılacağını öğretir. Asayişe müessir sopalı, bıçaklı ve silahlı eylemlerde ki risk düzeyleri ve alacağı pozisyonlar ve araya girmek teknikleri öğretilir. Toplumsal vakalarda kullanılacak olan cop ve spreyin kapsamı ve kullanma şekilleri uyulmalı olarak gösterilir. Araç durdurma denetim ve kapan atma eğitim yanı sıra kapalı alan programları yaptırılmakta üç hoca ile birlikte öğretilen yerleştirilerek sürekli yine ettirilerek kişilere bağımlılık kazadırmayı amaçlamaktadır.Silah ve Taktik Atış

Eğitim Dönemi sonucunda bu dersi bitiren öğrenciler;


➢    Ateşli silahlar ve atış ile alakalı genel güven kurallarını bilir, uygular, astlarına da bunları transfer ve uygulatma yeteneğini kazanır.
➢    Silahları tanır, sınıflandırabilir. Değişik görünümdeki silahları tanır, özelliklerini kavrar.
➢    Silahlarla alakalı kanuni düzenlemeleri, vazife sırasında silah taşıma ve kullanma yetkisini öğrenir.
➢    Mevcut silah ruhsatlarını tanıyarak mevzuatına hâkim olur. Gerektiğinde prosedür yapabilecek bulguyu kavrar. 
➢    Silahların mekanik ve çalışma sistemlerini, tertibatlarını öğrenir.
➢    Silahlarda sarfedilen fişekleri, yapılarını, özelliklerini ve hangi silahlarda kullanıldığını anlayabilecek civara gelir.
➢    Silahlarda teşhis edilen tertibatları ve nasıl çalıştıklarını öğrenir ve ilerde vazifede kullanacağı silahların söküm ve takımını, yalın temizlik ve bakımlarını yapılabilir.
➢    Silah tüketimi ile alakalı meşru dayanaklarını bilir.
➢    Güvenlik Teşkilatında sarfedilen silahları söküp takabilir. Basit arızalarını giderebilir bakımlarını yapılabilir sorumluğundaki vazifelilerin vazifede kullandıkları silahların bakımlı ve vazifeye makul olup olmadığını anlayabilir denetim edebilir. Görev sırasında kullanacağı silahlarda ortaya gelebilecek arızaları teşhis ve giderme yetisine sahip olur. 
➢    Patlayıcı maddeler ve bombalar, bombalı saldırılar, bomba vakalarında vaka yerine araya girmek, bomba araması ve bu saldırılara karşı önlem harekât tarzlarını öğrenir uygulayabilecek duruma gelir.
➢    Genel olarak kimmeşru silahlar ile alakalı bilgi sahibi olur, Güvenlik birimlerince sarfedilen göz yaşartıcı gazları, bu silahların tüketimindaki meşru dayanakları, bu silahların tüketimindaki ilgi edilmesi gereken hususları, bu tür gazları ve kullanıldıkları silahları öğrenir.
➢    Güvenlik Teşkilatında sarfedilen silahları güvenilir bir şekilde kullanma becerisine sahip olur, bu silahların teknik özelliklerini ve çalışma sistemlerini bilir.
➢    Güvenlik Teşkilatının kullandığı koruyucu giysileri ve teçhizatlarının özelliklerini bilir.
➢    Güvenlik Teşkilatında sarfedilen gaz silahlarının çeşitlerini nasıl kullanıldıklarını hangi hallerde kullanıldıklarını ve bunlara maruz kalındığında yapılması gerekenleri bilir.
➢    Ateşli silahlar ile alakalı güven kurallarının önemini öğrenir uyar Sorumluluğunda olacak vazifelilerinde bu kurallara riayet etmelerini sağlatacak ve bu önlemleri denetim edecek bilgi ve beceriye sahip olur.
➢    İnsanların hayata özgürlüğü kapsamında, silahla alakalı güven önlemlerine her koşulda uyar.
➢    Gerektiğinde silahını güvenilir ve verimli kullanabilir.
➢    Eğitim- öğretim devresi sonucunda Silah ve Taktik Atış dersinde başarılı olan ve eğitimlerini tamamlayan PAEM öğrencileri, “Polis Temel Atış Eğitimi Kursu” nu almış sayılır, Polis Akademisi doğrultusundan sertifikalandırılır. Atış eğitimlerinde atış destek ekibinde nezaretçi olarak vazife yapılabilir.

Temel Polislik I

Temel Polislik I dersinde amir adayı olan öğrencilerimize uygulamada karşılaşabilecek ve süreklilik gösteren Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları, Yönetimi ile Arama, El Koyma vb. konularda yetkilerinin dayandığı mevzuat içeriğine girilerek bilgilendirmek amaçlanmıştır. Polisin Yetkilerinin genel değerlendirmesi yapılmıştır. Mesleki Teknik Yazışma konusunda ise; 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in öğrencilerimiz tarafından tam olarak anlaşılması ve öğrenilmesinin sağlanması ile resmi yazı türlerinin (kurum içi ve diğer kurumlarla resmi yazışmalar, dilekçe, rapor, tutanak vb.) uygulamalı olarak pekiştirilerek teşkilatımız içerisinde hâlihazırda kullanılmakta olan Pol-net sistemi üzerinden ne şekilde alınıp işleme konduğu ve hazırlanan resmi yazıların nasıl gönderildiği ile dosyalanması hususlarının kavranması amaçlanmaktadır.

Temel Polislik II

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Protokol Bilgisi konularında; Emniyet Teşkilatında yönetici kadrosu adaylarının yürütecekleri yöneticilik faaliyetlerindeki kurum içi, kurum dışı ve kurumlar arası ilişkilerinde yararlanacakları, yönetimin ve iletişimin temel konularını ve uygulama yöntemlerini inceleme, anlama ve öğrenme imkânı bulacaklardır. Kurumsal yönetimde başarının sağlanması için birbiriyle iç içe olan ve birbiriyle sürekli iletişim halinde bulunan konu başlıkları değerlendirilerek hazırlanan müfredatta, özellikle uygulamaya yönelik ve sorun çözme odaklı alan çalışmalarında karşılaşılan olay ve durumlar esas alınmıştır. Ayrıca Kamu Yönetiminde uygulanan protokol ve protokol kuralları ele alınacaktır.

Uygulamalı Polislik I

Türk Emniyet Teşkilatının idari yapısı, polis mevzuatı, polisin adli / idari görevleri, polisin yetkileri ve polislik uygulamaları teorik eğitimin yanı sıra, konusunda yetişmiş uzman personel desteği ile güncel polislik uygulamalarının tatbiki olarak eğitimi sağlanarak; Polis Teşkilatının temel polislik uygulamalarının öğretilmesi sağlanacaktır. 

Uygulamalı Polislik II

Türk Emniyet Teşkilatının idari yapısı, polis mevzuatı, polisin adli / idari görevleri, polisin yetkileri ve polislik uygulamaları teorik eğitimin yanı sıra, konusunda yetişmiş uzman personel desteği ile güncel polislik uygulamalarının tatbiki olarak eğitimi sağlanarak; Polis Teşkilatının temel polislik uygulamalarının öğretilmesi sağlanacaktır. 

POMEM 28. dönem başvuru şartları 2022 | POMEM 28. dönem başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı nedir, şartları ne 2021?

POMEM MÜLAKATLARI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

1 Aydın

2 Kahramanmaraş

3 Trabzon

4 Hatay


5 Mersin

6 Bursa

7 Kayseri

8 Konya

9 Gaziantep

10 Diyarbakır

11 İzmir

12 Ankara

13 Elazığ

14 Adana

15 Sakarya

16 Tokat

17 Denizli

18 Erzurum

19 Eskişehir

20 Afyon

21 İstanbul

22 Samsun

23 Bilecik

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

​Adaylar POMEM imtihanlarına girmeden evvel ön Sağlık komisyonu doğrultusundan ön Sağlık denetiminden geçirilir. Ön sıhhat denetimi Güvenlik Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sıhhat denetimi komisyonu adaylar ile ilgili “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” ya da “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verdiği adaylar, bir ileri imtihan adımına geçemezler.
 

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER

ÇOK TIKLANANLAR