2022 Yılı Türk Dil Bayramı Ne Zaman? Hangi Gün?


Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği doğrultusunda 1932 yılından bu yana Türk Dil Bayramı kutlanmaktadır. Birinci Türk Dil Kurultayı’nın açılış gününün Dil Bayramı olarak kutlanması; Atatürk’ün Türkçe’ye vermiş olduğu önemi gösterir. 26 Eylül günü Türk Dil Bayramı olarak bilinir. Her yıl bu günde siyaset dünyası başta olmak üzere toplumun önde gelen kesimleri Türkçe’nin doğru bir şekilde kullanılması adına tavsiyelerde bulunur. 


Türk Dil Bayramı Nasıl Ortaya Çıkmıştır? 


Türk Dili Tetkik Cemiyeti; 12 Temmuz 1932 tarihinde dönemin en önemli gelişmelerinden birisi olarak ortaya çıkmıştır. Bu cemiyetin bir süre sonra Türk Dil Kurumu adını aldığını söylemeliyiz. Cemiyetin çalışmaları doğrultusunda 26 Eylül ila 6 Ekim 1932 tarihleri arasında Birinci Türk Dil Kurultayı düzenlenmiştir. 

Birinci Türk Tarih Kongresi; 2 Temmuz 1932 ila 11 Temmuz 1932 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Bu kongrenin ertesi günü Çankaya’da toplanan dil bilimcileri ile konuşan Mustafa Kemal Atatürk; Türk Tarihi Tetkiki Cemiyeti’ne kardeş bir dil cemiyeti olarak Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmasına karar vermiştir. Atatürk’ün bahsettiği bu cemiyet; 12 Temmuz 1932 tarihinde kurulmuştur. Bu cemiyetin kurucuları arasında tanınmış edebiyatçılar ve milletvekilleri bulunmaktadır. Samih Rıfat başkanlığında kurulan cemiyetin üyeleri arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ruşen Eşref, Celal Sahir bulunuyordu. 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasının en büyük amacı ise Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmaktır. Bunun yanı sıra, Türk dilini diğer dünya dilleri arasında bulunduğu konuma getirmek; cemiyetin kurulmasının bir diğer amacı olarak bilinir. Son derece önemli amaçlar doğrultusunda kurulan bu cemiyet; ilk çalışması olarak bilinen Birinci Türk Dili Kurultayı’nı toplamıştır. Kurultayın toplandığı tarih olan 26 Eylül’ün Türk Dil Bayramı olması sağlanmıştır.

Türk Dil Kurumu; 1932 yılının 26 Eylül gününde aralarında devlet adamları, bilim adamları, sanatçılar ve farklı meslek gruplarından kişilerin yer aldığı Türk Dili Kurultayı’nda Türkçe’nin önemini vurgulamak adına böyle bir karar almıştır. Türk Dili Tetkik Cemiyeti; 1936 yılındaki kurultayın ardından adını Türk Dil Kurumu olarak değiştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk; hayatını kaybetmeden önce tüm mirasını Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na bırakmıştır. TDK; Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda kurulduğu günden bu yana Türkçe’nin zenginleştirilmesi ve bulunduğu konuma gelmesi bakımından çalışmalarına devam etmektedir. 


Türk Dil Bayramı Neden Önemlidir? 


Tüm milletler bir dile sahiptir. Bir başka deyişle, tarih sahnesinde dili olmadan yaşamış bir millet bulunmaz. Bir millet olarak yaşamanın en önemli kuralı ise ortak bir dile sahip olmaktır. Dil; bir millete ait en özgün kavramlardan birisidir. Başka bir milletten farklı olmak isteyen milletlerin kendilerini ifade etmesi noktasında özgün bir dile sahip olmaları önem taşır. Dil; bir milletin düşünce sistemini göstermesi bakımından hayati bir öneme sahiptir. İnsan; düşündüklerini dile yansıtır. Bir dil; milletin ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü gösterir. Dil düşüncenin aynasıdır cümlesi; dilin tarih boyunca neden önemli olduğunu gösteren önemli bir husustur. Dil; aynı zamanda bir milleti oluşturan bireyleri birbirine bağlar. Kültür değerlerinin neredeyse tamamı dil sayesinde ifade edilir. Yaklaştırıcı ve kaynaştırıcı bir temel unsur olan dil; toplumun hiç şüphesiz en sosyal varlığıdır. 

Atatürk’ün en önemli ilkelerinin başında milliyetçilik ilkesi gelir. Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının her şeyin üstünde tutulması; milliyetçilik ilkesinin temel düşünce yapısını özetler. Bu noktada, resmi dilimiz olan Türkçe’ye gereken önemin verilmesi; Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin bir gereğidir. Bu noktada, her yıl Türk Dil Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamalıyız. 

2022 Türk Dil Bayramı Ne Zaman?


2022 yılında Türk Dil Bayramı Tarihi 26 Eylül


2022 Türk Dil Bayramı Hangi Gün?


Türk Dil Bayramı 2022 yılında Pazar günüdür.