2022 Yılı Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası Ne Zaman? Hangi Gün?


Sokak çocukları; dünya üzerindeki her toplumun kanayan yarası olarak bilinen bir sorundur. Bu noktada, sokak çocuklarının durumuna dikkat çekmek adına 1997 yılından bu yana Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası kutlanmaktadır. Her yıl 24 Mayıs ila 30 Mayıs tarihleri arası; Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası olarak bilinir. Tüm yurtta kutlanan bu hafta boyunca sokak çocuklarının durumunu iyileştirmek adına gerekli bilincin kazandırılması adına çalışmalar yapılır. 


Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası Nasıl Ortaya Çıkmıştır? 


Çocuk Esirgeme Kurumu; birçok sorumluluğa sahip bir kurumdur. Türkiye’deki yoksul ve bakıma muhtaç çocuklar başta olmak üzere ailelere eğitim, bakım, sağlık ve daha birçok alanda hizmet sunulması adına oluşturulmuştur. Çocuk Esirgeme Kurumu’nun girişimleri dolayısıyla her yıl ülkemizde 24-30 Mayıs tarihleri arası Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası olarak kutlanır. 

Sokak çocukları; toplumda dışlanan ve potansiyel suçlu olarak görülen kişilerdir. Okulda olması gerekirken sokaklarda olan bu çocukların toplumdan dışlanması onları daha da hırçın hale getirir. Sıcak bir aile ortamının, neşeli bir yemek sofrasının hayalini kuran bu çocukları dışlamak yerine onları kazanmak gerekir. Çünkü, onlar, en nihayetinde bu topraklarda doğmuş ve bizlerin geleceği olan çocuklardır. Sokak çocuklarının kaderi yalnızlığa itilmek olmamalıdır. Onlar da bu toplumun bir bireyi olarak görülmelidir. Diğer insanların sokak çocuklarına şefkatle yaklaşması gerekir. Onların topluma kazandırılması; toplumun sorumlulukları arasında bulunur. 

Sokak çocuklarını topluma kazandırmak adına her şeyden önce onlara iyi niyetle yaklaşmak gerekir. Sokak çocuklarını sahiplenmek, önemsemek, onlara hoşgörüyle bakmak şarttır. Sokak çocuklarının tehlikeli ortamlardan uzaklaştırılması adına faaliyetlerde bulunulmalıdır. Onların huzurlu ve sıcak bakımevlerine yerleştirilmesi önemli bir husustur. Sokak çocuklarının da en nihayetinde birer çocuk olduğu unutulmamalıdır.
Her çocuk; almış olduğu eğitim neticesinde şekillenerek birey haline gelir. Bu noktada, sokak çocuklarına da iyi bir eğitim vererek onları kazanmak adına çalışılmalıdır. Bir başka deyişle, toplumun gencinden yaşlısına kadar her bireyinin sokak çocuklarına olumlu yaklaşması gerekir. Tüm bu sebeplerden dolayı, her yıl Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası düzenlenmektedir. 


Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası Neden Önemlidir? 


Sokak çocuklarıyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda onların bebeklik, en geç erken çocukluk döneminde karşılaşmış oldukları kötü muameleden dolayı sokaklara itildikleri tespit edilmiştir. Sorunlu ailelerden gelen bu çocukların bazı durumlarda bizzat kendi anne babaları tarafından sokaklara bırakıldıkları da bilinir. Bunun yanı sıra, devlet kurumlarında kalan bazı çocukların buradan kaçarak sokaklarda yaşamaya başlamasına da rastlanır. Ülkemizdeki çocuk esirgeme kurumlarındaki olumsuz tutumlardan dolayı kendisini sokağa atan çocukların sayısı da pek az değildir. 

Anne ve baba başta olmak üzere birinci seviyede bakım veren insanlarla kurulan olumsuz ilişkiler; çocuklarda travmaya sebebiyet verir. Bebeklik ve çocukluk dönemlerinin travmanın en yoğun olduğu dönemler olduğunu ifade edebiliriz. Çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerinin sorunsuz olması adına onlara erken yaşlardan itibaren yeterli ilgi ve bakım verilmelidir. Sokakta yaşayan çocuklar ise birtakım sebeplerden dolayı bu ilgi ve bakıma erişemezler. Güvenli aile ortamından yoksun olarak büyüyen çocukların ilerleyen yaşlarda suça yönelimi söz konusu olur. Çocuklar; aile kaynaklı travmalarla baş edebilmek adına çeşitli savunma mekanizmaları geliştirirler. Soğuk havalarla başa çıkmak veya kendilerini değersiz hissetme duygusundan kurtulmak adına madde bağımlılığına yönelirler. Bunun yanı sıra, kırılganlıklarını şiddete başvurarak telafi etmeye çalışırlar. Eğitimlerine devam edememeleri de onların yetişkinlik dönemlerini olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak, Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası; sokak çocuklarının bu sorunlarına çözüm aranması adına önemli bir farkındalık yaratır. 

2022 Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası Ne Zaman?


2022 yılında Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası Tarihi 24- 30 Mayıs


2022 Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası Hangi Gün?


Sokak Çocuklarına Şefkat Haftası 2022 yılında Pazartesi günüdür.