2022 Yılı Sivil Savunma Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Sivil Savunma Günü; savaş, doğal afet gibi ekstrem durumlarda insanların ne yapacaklarını öğrenmeleri, tedbirli ve bilgili olmaları amacıyla kutlanan bir gündür. 1988 tarihli kanunla yürürlüğe girerek Sivil Savunma Günü’ nün her yıl çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından kutlanmasına karar verilmiştir. Okulların da aktif olarak sürece katılması sağlanmıştır.


Sivil Savunma Günü Nasıl Ortaya Çıkmıştır?


Sivil savunma; savaşların sadece cephedeki savaşanları değil, aynı zamanda sivil halkı, toplumu etkileyen boyutlarının da gözlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye’ de sivil savunma ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmesi için Sivil Savunma Müdürlüğü kurulmuştur. İç İşleri Bakanlığı’ na bağlı olarak çalışan bu müdürlük, yalnızca savaş anında değil aynı zamanda afetlerde de sivil halkı korumayı amaç edinir. Can ve mal kaybının önlenmesi öncelikli hedefidir. Savaş anında halkın minimum zararla süreci atlatmasını sağlamak, afetlerin olumsuz etkilerinden korumak, kurum ve kuruluşları afet gibi durumlardan korumak, olası zararları en kısa sürede giderebilecek donanıma sahip olmak gibi koruyucu ve kurtarıcı birçok temel görevleri vardır.

Türkiye, bulunduğu jeopolitik konum sebebiyle riskli bir bölgededir. Üzerinde bulunduğumuz kara parçasının % 92’ lik büyük bir kısmı deprem kuşağındadır. Nüfusun ise yalnızca % 5’ lik dilimi deprem bölgesinde yaşamamaktadır. Doğal afetlere müsait bir bölgede oluşu sebebiyle bilgili ve donanımlı olmak her vatandaş için ayrıca önemli ve gereklidir. Bu sebeple risk tespiti sonucu önlemler almak, riskleri en aza indirmek, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek üzere birtakım adımlar atılmıştır. Toplumun olumsuz durumlardan etkilenmemesini sağlamak adına ilk çalışmalar 1928 yılına denk gelir. Sivil savunma kurumunun ve etkinliklerin düzenlenmesi ise 1959 yılındaki Sivil Savunma Kanunu ile mümkün olur.


Sivil Savunma Günü’nde Neler Yapılabilir?


Sivil Savunma Günü’ nün hemen ardından kutlanan Deprem Haftası ile afetlere yönelik olarak pek çok faaliyet planlanır. Olası olumsuz durumlar, afetler, yangınlar gibi olayları önlemek, olması halinde zarar azaltmak için gerekli bilincin oluşturulmasında Sivil Savunma Günü’ nün payı vardır. Bunların teknolojik ortamlarda ve gelişmiş iletişim sistemleriyle desteklenerek yapılması daha etkili sonuçlar alınmasını sağlamıştır.


Savaş zamanında olumsuz durumların sivil halka sıçramaması, barış durumunda ise yangın, sel, deprem gibi çeşitli afetlere hazırlıklı olmak sivil savunmadaki en temel hedeflerdir. Devlet organları, sivil toplum kuruluşları bu tehlikelere karşı devlet için en önemli kurumların korunmasına odaklanmalıdır. Güvenlik güçlerinin faaliyetinin sivil savunma ile desteklenmesi gereklidir. Ancak bu şekilde istenen sonuçlara ulaşılabilir. Kurum ve kuruluşların yanında bireysel olarak da bilgilenmek bu yüzden oldukça önemlidir. Ailelerin bilgilendirilmesi ve kendileri için oluşturacakları planlar, hazır çantalar hayati öneme sahiptir.Müdahaleleri ve önlemleri daha çok kişiye yayarak bilinçli vatandaşların artmasını sağlamak önem taşımaktadır. Sürecin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulanmalıdır. Okullarda çocuklardan velilere kadar kapsamlı eğitimler ile en temelde bilinçlenme ve farkındalık çalışmaları yaygınlaşmalıdır. Bu etkinliklerin en önemli kısmı afet, yangın, savaş öncesi yapılabileceklerle ilgili olan aşamadır. Hazırlıklı olmak diğer birçok önlemden daha az maliyetli ve etkili olan yoldur. Uygulamalı eğitimler, sunumlar, tatbikatlar en verimli yöntemlerden bazılarıdır.

Sivil Savunma Günü’ nde ilgili organların halkı birçok konuda bilgilendirmesi gerekir. Sığınma yerlerinden herkesin haberdar olması sağlanmalıdır. Bu tip yerlerde muhafaza şartları, bulundurulabilecek malzemeler gibi detaylardan bahsedilmelidir. Bireysel ve kurumsal olarak yangın gibi büyük zarara uğratabilecek ve hayati risk barındıran olaylara karşı müdahale yöntemleri öğretilmelidir. Sivil savunma eğitiminin yanında ilk yardım, sosyal yardım gibi konularda temel düzeyde de olsa bilgilendirmeler ve eğitimler yaygınlaşmalıdır.

2022 Sivil Savunma Günü Ne Zaman?


2022 yılında Sivil Savunma Günü Tarihi 28 Şubat


2022 Sivil Savunma Günü Hangi Gün?


Sivil Savunma Günü 2022 yılında Pazar günüdür.
ÇOK TIKLANANLAR