2022 Yılı Kadir Gecesi Ne Zaman? Hangi Gün?


Kadir Gecesi Müslümanların özel günlerindendir. Onlar için anlamlı ve önemli bir gün olan Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. Gününde kutlanır. Bu özel günde Müslümanlar camilerde toplanır, dualar eder ve birlik içerisinde bu özel günü anar, kutlarlar.Kadir Gecesinin ortaya çıkış hikayesi ise Kuran’ın Allah tarafından Cebrail ile Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla iletilmesinden ibarettir. Kuran’ın vahyi bu özel günde başlamıştır. İslam dininin kutsal kitabı Kuran ve onun vahyedilmesi İslam inancına göre çok önemli olduğu için Kadir Gecesi adı verilen bu başlangıç gününde tüm Müslümanlar dua ederek ibadetlerde bulunurlar.


Kadir Gecesi Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?


Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 27. Gününde anılır. Bununla birlikte yaygın bilincin yanda aslında Kadir Gecesinin tam bir zamanı net olarak tespit edilememiştir. Ramazan ayının 27. Gününün seçilmesinde ise hadisler ve önemli din kaynaklarından faydalanılmıştır. İlgili kaynaklar Kadir Gecesi hakkında Ramazan ayının son on gününde olduğuna işaret vermiştir. Bununla birlikte yine ilgili kaynak ve hadisler Kadir Gecesinin tek sayılı bir günde olduğunu da belirtmiştir.

Bu Gecenin net olarak tespit edilmek istenmesinin sebebi Kuran’da Kadir Gecesi hakkında geçen bilgilerle kaynaklıdır. Kadir Gecesi o kadar önemli bir gecedir ki Müslümanlar o gece ibadet eder ve Allah’a dua ederlerse tüm günahlarından arındırılabilirler. Aynı zamanda Müslümanların bu gece edecekleri dualar da çok önemlidir. Allah ile yakın iletişim kurabilmek için önemli bir gün olarak görülür Kadir Gecesi İslam dünyasında.


Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi


Kadir Gecesi İslam dinine mensup kişiler tarafından önemli kabul edilen bir günü temsil eder. Bu günde Kuran’ı Kerim Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla iletilmeye başlamıştır. Bu başlangıç gecesi de  dinin önemli dönüm noktalarından görülmesi sebebiyle kıymetli kabul edilmiştir. Müslümanlar Kadir Gecesinde yapılan ibadetlerin daha büyük sevaplar getireceğine bu geceyi ananların günahlarının affedileceğine inanırlar. Bu sebeple Kadir Gecesine özel ibadetler ve dua etkinlikleri yaparlar. Kuran-ı Kerim kitabında da Kadir Suresi adında bir kısım bulunmaktadır. bu surede Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. gecenin ne kadar kıymetli, esenlik dolu ve Müslümanlar için neden önemli olduğu üzerine sözler geçmektedir.


Kadir Gecesi olarak anılan günün hikayesinde Hz. Muhammed’e vahyedilen Kuran ayetleri de önemlidir. Bu gecede vahiy olarak Cebrail vasıtasıyla gönderilen ilk kısımlar Alak Suresi olarak bilinmektedir. Alak Suresinin ilk beş ayetinin Kadir Gecesi İslam peygamberine gönderildiği kabul edilir. Bu Alak Suresi ile başlayan ilk vahiyden sonra Hz Muhammed Cebrail aracılığıyla Allah’tan Kuran’ın diğer kısımlarını da vahiy olarak almıştır.Tüm bu vahiylerin toplanması sonucunda İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim ortaya çıkmıştır. Bu özel gece ile de İslam dini inananları Allah’a teşekkür eder, Peygamber’e teşekkür eder, dualar eder, günahları için tövbe eder, kendileri ve insanlık için güzel bir gelecek dilerler. Birleşme ve bütünleşme adına oldukça önemli bir gecedir Kadir Gecesi Müslümanlar arasında. Bu gecelerde camilerde toplanan Müslümanlar birlik içerisinde tek bir yürek haline gelerek ibadet etme tadını yaşarlar.

Kadir Gecesi her sene Ramazan ayının 27. Günü olarak kabul edilir. Ramazan ayı ise hicri takvime göre belirlendiği için bizim miladi takvimimize göre her sene 11 ila 12 gün kadar öne kayar. Bu bağlamda Ramazan ayının net bir tarihi olamadığı için Kadir Gecesi de her sene farklı bir tarihe denk gelmektedir. 

2021 yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe gelecektir. 

2022 Kadir Gecesi Ne Zaman?


2022 yılında Kadir Gecesi Tarihi Ramazan ayının 27. Günü


2022 Kadir Gecesi Hangi Gün?


Kadir Gecesi 2022 yılında Cumartesi günüdür.