2022 Yılı Kadınlar Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen uluslar arası büyüklükteki Dünya Kadınlar Günü her sene 8 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Dünya üzerinde uzun zamanlar boyunca kadınların hakları ve özgürlükleri üzerine verilmiş uzun soluklu mücadeleler vardır. Tüm bu tarihi mücadeleler sonucunda kadınlar adım adım hak ve özgürlüklerine kavuşmuştur.Bu süreçler kabul geçmemiştir. Oldukça önemli bir amaca hizmet eden bu mücadeleleri hatırlamak adına Kadınlar Günü çok önemli bir gündür. Bu önemli gün sayesinde kadınların sosyal, siyasal, ekonomik hakları, yaşam hakları ve özgürlüklerine ilişkin toplumlarda farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Kadın erkek eşitliğini destekleyen Kadınlar Günü kapsamında çok sayıda insana ulaşıldığı gibi kadınlar için güç verici bir anlam da ifade etmektedir. 


Kadınlar Günü Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?


Kadınlar Günü 16 Aralık 1977 senesinde Birleşmiş Milletler Tarafından 8 Mart tarihinde kutlanılmasına karar verilen önemli bir gündür. 1977 senesine gelene kadar bu anlamlı günün oluşması adına birçok ülkede birçok çeşitli çalışma ve hareket düzenlenmiştir. 8 Mart aslında tüm bu çabaların birleşimi niteliğindedir. Ülkemizde de kadın hakları, kadın erkek eşitliği üzerine birçok önemli gelişim yaşanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin kuruluşunun ardından yaptı inkılaplarda özellikle kadın haklarına ve kadın erkek eşitliğine yönelik birçok çalışma yürütmüştür. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, kadın ve erkeklerin eşit eğitim seviyelerine sahip olması gibi örnekler verilebilir. 
8 Mart Kadınlar Günü her sene ulus arası bir boyutta kutlanan, hatırlanan bir gündür. Bu gün sayesinde kadın ve erkek eşitliğinin toplumsal gelişim ve ilerleme için hayati öneminden bahsedilir. Kadınların da erkeklerle eşit haklara sahip olmasının gerekliliğine ve buna karşı yapılabileceklere değinilir. Son zamanlarda hızla artan kadına yönelik şiddete karşıda bir ses getirme özelliği vardır 8 Mart’ın. Kadınlar Günü kapsamında toplumun tüm kesimleri bilinçlendirilmeye çalışırken özellikle kadınlara haklarını ve özgürlüklerini öğretmeye de çalışılır. 


Kadınlar Günü Anlam ve Önemi


16 Mart 1977 senesindeki kabulün ardından her sene 8 Mart tarihi Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Kadınların sosyal, siyasi, ekonomik hak ve özgürlüklerine dikkat çeken bu önemli günde kadın ve erkek eşitliğine önemle vurgu yapılmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında da bu önemli günde geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. 8 Mart sayesinde toplumlar eğitilir ve bilinçlendirilir. Geçen zaman içerisinde tarih boyunca kadınların hak ve özgürlüklerinin çokça kısıtlandığı görülmüştür. Kadınlar tarafından verilen büyük mücadeleler tarih sayfalarında yerini almıştır. Verilen mücadelelerde devletler ve yöneticiler sıklıkla kısıtlayıcı olmuşken aslında destekleyici olması gerektiği çok geç anlaşılmıştır. Her şeyin sonuna 1977 senesinde Kadınlar Günü ilan edilmiştir. Bu gün gelinen noktada kadın hak ve özgürlüklerinin ne derece geliştiğini gösterirken verilen mücadeleleri de göstermek için ortam hazırlamıştır. Geçmişten ders alan yeni toplumlar daha ileriye gitmeyi başarabileceklerdir.

Bu sebeple her sene Kadınlar Günü kapsamında bir çok sempozyum, panel, konferans düzenlenir. Bu gün kapsamında sembolik olarak mor renk kullanılır. İnternet ve sosyal medya da dönemimizde bu önemli günü desteklemekte faydalı araçlar haline gelmiştir. İnsanlar internet üzerindeki paylaşım ve içeriklere ellerindeki telefonlardan ulaşabilip bilgilere doğrudan ulaşma şansı yakalamışlardır. Kadınlara hak ve özgürlükleri öğretilirken, şiddete ve haksızlığa maruz kalan kadınların alabileceği önemleler de öğretilir.

Bu önlemler de her geçen gün geliştirilmeye çalışılır. Devletin bu konuda en büyük destekçi olması beklenir zira kanuni düzenlemeler kadın haklarını en çok güçlendiren adımlar olacaktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her zaman hassasiyetle hatırlanması ve toplumun her kesimi tarafından desteklenmesi gereken bir gündür. 

2022 Kadınlar Günü Ne Zaman?


2022 yılında Kadınlar Günü Tarihi 8 Mart


2022 Kadınlar Günü Hangi Gün?


Kadınlar Günü 2022 yılında Pazartesi günüdür.