2022 Yılı Kabotaj ve Deniz Bayramı Ne Zaman? Hangi Gün?


Ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük sembollerinden olan oldukça önemli bir bayramdır Kabotaj ve Deniz Bayramı. Tarihimizdeki Kabotaj Kanunu ve bu kanun ile vatanımızdaki bağımsızlığa atılan önemli bir adımı hatırlama şansı yaşarız bu özel günde. Kabotaj Kanunu ile Türkiye’de kendi sularında kendi liman ve sahillerinde yolcu ve yük taşıma hakkı sadece Türk vatandaş ve Türk bayrağı taşıyan gemilere özgülenmiştir.

Bu kanundan öncesinde Türkiye’nin kendi sularında böyle bir hürriyeti olmadığı gibi başka devletlerin gemileri tarafından işgal altındaydı. Türk suları sömürülmekteydi. Kabotaj Kanunu işte bu derece önemli bir bağımsızlık adımıdır. Bu sebeple Kabotaj ve Deniz Bayramı vesilesiyle her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanır, anılır.


Kabotaj ve Deniz Bayramı Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?


Kabotaj ve Deniz Bayramı’nın ne zaman ortaya çıktığını bilebilmemiz için denizcilik alanındaki bu önemli adımların ne zaman gerçekleştiğini bilmemiz gerekir. Kabotaj Kanunu 1926 senesinin Nisan ayında kabul edilmiştir. Aynı kanunun yürürlüğe girmesi ise 1 Temmuz senesinde gerçekleşmiştir. Yürürlüğe girmesinden kasıt kabul edilmiş olan kanunun uygulanmaya başlamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş ve gemilerine bağımsızlık sunan bu önemli kanunun yürürlüğe girdiği gün de Kabotaj ve Deniz Bayramı olarak ilan edilmiştir. 


Kabotaj ve Deniz Bayramı Özellikleri


Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde yabancı ülkelere tanıdığı kapitülasyonlar sebebiyle kendi toprak ve sularında bağımsızlığını ciddi oradan kaybettiği bilinmektedir. Ülkenin bağımsızlığı için girilen kurtuluş mücadelesi döneminde bu sömürülere karşı da bir düzenleme getirilmesi şarttı. Nitekim Lozan Barış antlaşması ile 1923 senesinde bu konuda bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu antlaşma ile yabancı ülke gemilerine tanınan ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Kabotaj ve Deniz Bayramı’nın ilan edilmesine giden yolda önemli adımlardan biri de bu sebeple Lozan Barış Antlaşmasıdır. 
1 Temmuz 1926 senesinde yürürlüğe giren ve şimdi her yıl kutladığımız Kabotaj ve Deniz Bayramı’na vesile olan Kabotaj Kanunu Lozan Barış Antlaşmasındaki düzenlemelerle aynı yolda çok daha geniş kapsamlı bir uygulama olmuştur. Kanun kapsamında akarsulardan başlayarak, göller, Marmara denizi ve boğazlar ve bunun yanında da tüm karasuları kanun kapsamına alınmıştır.

Kanun o kadar incelikle hazırlanmıştır ki hiçbir boşluktan faydalanılmasına imkan bırakılmamıştır. Böylelikle Türk deniz ve sularında, liman ve sahillerinde, tüm kıyılarında tam bağımsızlık kanun ile de korunmuştur. Kabotaj ve Deniz Bayramı tüm bu büyük çabaların ve ortaya çıkan tam bağımsız Türkiye’nin önemli kutlama günlerindendir bu sebeple. 


Günümüzde bazı özel gün ve haftaların fazla göz önünde bulunmadığı bir çok insan tarafından bilinmediği ve hatırlanmadığı bir gerçektir. Özel günler ve haftalar, bayramlar ülkenin tarihi ve kültürünü öğrenebilmek için vatandaşların özellikle üzerinde durması gereken konulardandır. Kabotaj ve Deniz Bayramı da bu kapsamda fazla bilinmeyen, bilinse dahi fazla hatırlanılmayan bayramlar arasında sayılabilir. Bu bayramlar ile gelecek yeni Türk nesli de ülkesini ve geçmişini daha iyi öğrenme şansı yakalıyor. 1926 senesinden beri Kabotaj ve Deniz Bayramı her yıl Temmuz ayının 1’inde sevgi ve coşku ile büyük gurur ile kutlanmaktadır. Bayramın temel konusu Türk deniz ve limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkının sadece Türk vatandaş ve gemilerine tanınmasının kutlanmasıdır. Osmanlıdan kalan bazı özgürlüğe yönelik saldırılara karşı Kabotaj Kanunu çok önemli bir adımdır. Nitekim böyle önemli bir adımın ardından Kabotaj ve Deniz Bayramı ile her sene bu özel anları hatırlamak da isabetli bir adım olmuştur. Bayram Kabotaj Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz gününde kutlanmaktadır. 

2022 Kabotaj ve Deniz Bayramı Ne Zaman?


2022 yılında Kabotaj ve Deniz Bayramı Tarihi 1 Temmuz


2022 Kabotaj ve Deniz Bayramı Hangi Gün?


Kabotaj ve Deniz Bayramı 2022 yılında Perşembe günüdür.