2022 Yılı İtfaiyecilik Haftası Ne Zaman? Hangi Gün?


İtfaiye teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü ülkemizde İtfaiyecilik Haftası olarak kutlanır. Diğer adının Yangından Korunma Haftası olduğunu söylemeliyiz. Bu hafta boyunca birtakım etkinlikler düzenlenir. Türkiye’de 25 Eylül haftası; İtfaiyecilik Haftası olarak kutlanmaktadır. Çeşitli etkinlikler sayesinde halkın bilgilendirilmesi sağlanır. 


İtfaiyecilik Haftası Ne Zaman? 


Türkiye’de her yıl 25 Eylül ila 1 Ekim tarihleri arasındaki haftanın İtfaiyecilik Haftası olarak kutlandığını ifade etmeliyiz. Bu hafta boyunca yayın organları ve sosyal medya ile halka özellikle yangının zararları hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin çıkması muhtemel bir yangında yapmaları gereken şeyler anlatılır. Bunun yanı sıra, yangından korunma yolları ve yangına karşı alınması gereken önlemler hakkında da bilgi verilir. 


İtfaiye Teşkilatının Geçmişi 


Türkiye’de itfaiye teşkilatının geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. 25 Ekim 1714 tarihinde Türkiye’de ilk kez yangın söndürme örgütü kurulmuştur. Bu örgütün ilk adının Dergah-ı Ali Tulumbacı Ocağı olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber yangın söndürme işine profesyonel bir yaklaşım getirilmiştir. 25 Eylül 1923 tarihinde yangın söndürme görevinin belediye hizmeti olarak görülmesine karar verilmiştir. Türkiye; çok eski yıllardan bu yana büyük yangınlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzden, ülkemizde İtfaiyecilik Haftası’na gereken önem verilir. İtfaiyecilik Haftası boyunca yangının zararları anlatılır. Bunun yanı sıra, herhangi bir yangın durumunda halkın ne yapması gerektiğine dair bilgi verilir. 

İtfaiyecilik Haftası; halkın olası yangınlar ve korunma yolları hakkında farkındalık kazanması noktasında bir hayli önemlidir. Bunun yanı sıra, itfaiyecilikte teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerden de yararlanılır. Geçmiş yıllara bakıldığında kentin yüksek bir binasının tepesine çıkılarak yangın gözlendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, yangın gözlemek adına özel olarak oluşturulmuş kulelerin de aynı amaç doğrultusunda kullanıldığından bahsetmek gerekir. 
Türkiye’deki itfaiyecilik çalışmalarının tarihi son derece eskilere dayanır. İtfaiye örgütünün kurulmasından önce ilk yangın söndürme aracının tasarlanması; ülkemizin itfaiyecilik konusunda ne kadar duyarlı olduğunu gösteren bir husustur. Fransa’daki Didon adı verilen yangın tulumbasına benzeyen bu yangın söndürme aracı sayesinde o dönem çıkan yangınlara müdahale edilmiştir. Tulumbayı taşıyan ve yangını söndüren kişiye ise tulumbacı adı verilirdi. Buna ek olarak, her bir mahallenin tulumbacısı ayrıydı. Kentin herhangi bir yerinde yangın çıktığı takdirde tulumbacılar; tulumbalarını yanlarına alıp bağırıp çağırarak yangın yerine giderlerdi. Günümüzde ise çok daha teknolojik ve verimli yangın söndürme işlemlerinin uygulandığını ifade etmeliyiz. 


Hangi Sebeplerden Dolayı Yangın Çıkar? 


İtfaiyecilik Haftası boyunca hem okullarda hem de toplumun ulaşabileceği her yerde yangınların çıkma sebepleri hakkında bilgi verilir. Bu noktada, bilinçli vatandaşların muhtemel yangın sebeplerini öğrenmesi gerekir. 

•    Yanma halindeki soba kapağının kapatılmaması
•    Söndürülmeyen sigaraların muhtelif yerlere atılması
•    Mum ve gaz lambasının yanık şekilde unutulması
•    Elektrik tellerinin birbiriyle temas etmesi
•    Orman ve korularda bilinçsizce yakılan ateşin söndürülmemesi
•    Gereksiz bir şekilde kibrit ve ateş ile oynanması
•    Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamda sigara içilmesi
•    Yanan kibritin dikkatsizce yer atılmasıAteş; insanlığın en önemli buluşlarından birisidir. Ateş sayesinde günlük hayatımızı sorunsuz olarak devam ettirmekteyiz. Fakat, ateşin kontrol edilemediği hallerde başımıza istenmeyen olaylar gelebilir. Önünü alamadığımız olayların başında ise tahmin edebileceğiniz üzere yangın gelir. Dünyanın her yerinde her gün sayısız yangın haberi ile karşılaşırız. Hem bireysel hem de toplumsal kayıplara sebep olan yangının önlenmesi noktasında her bireyin üzerine düşen sorumluluklar bulunur. 

Yangının sebepleri arasında yukarıdaki etmenlerin yanı sıra deprem, kasırga ve yıldırım düşmesi gibi doğa olayları da yer alır. İtfaiyecilik Haftası; halkın yangın konusunda bilinçlendirilmesi noktasında hayati bir öneme sahiptir. 

2022 İtfaiyecilik Haftası Ne Zaman?


2022 yılında İtfaiyecilik Haftası Tarihi 25 Eylül- 1 Ekim


2022 İtfaiyecilik Haftası Hangi Gün?


İtfaiyecilik Haftası 2022 yılında Cumartesi günüdür.