2022 Yılı Dünya Kekemelik Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Kekemelik; insanların hayatını olumsuz etkileyen faktörlerden birisidir. Bir insanın akıcı bir şekilde konuşamaması; kekemelik olarak tanımlanabilir. Ancak, kekemelik; kalıcı bir rahatsızlık değildir. Bir başka deyişle, tedavi edilmesi mümkündür. Kekemelik sorunundan muzdarip olan insanlara dikkat çekmek ve kekemelik hakkında bilgi vermek amacıyla her yıl 22 Ekim gününün
Dünya Kekemelik Günü olarak belirlendiğini ifade etmeliyiz.Kekemelik; normal dil gelişiminin ilk evrelerinde ortaya çıkan bir sorundur. Bu noktada, kekemeliği önlemek adına erken teşhis konması ve duruma ivedilikle müdahale edilmesi şarttır. Buna ek olarak, kekemeliğin bilhassa 2-5 yaş evresinde ortaya çıktığı belirlenmiştir. Hatta, 100 çocuktan en az 4-5 tanesinde kekemelik probleminin var olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, bazı kekemelik sorunlarının en geç bir iki yıl içerisinde kendi kendisine ortadan kalkması söz konusudur. Yine de kekemelik problemi yaşayan çocuklara yardım edilmesi gerekir. Çünkü, gelişim süreçleri bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Erken müdahale edilmesine rağmen geçmeyen kekemelik ise kronik veya inatçı kekemelik olarak adlandırılabilir.


Kekemelik Tedavisinde Neler Yapılmalı?


Erken yaşlarda ortaya çıkan kekemelik; bazı vakalarda okul dönemine kadar sarkabilir. Nadiren yetişkinlik döneminde ortaya çıkmasına da rastlanabilir. Bu noktada, kekemeliğin tedavi edilmesinde başarılı olan çok sayıda yöntem bulunur. Bu tedavilerde konuşmaya akıcılık kazandırılması hedeflenir. Kekemelik konusunda tam bir iyileşme veya hızlı çözüm gibi etmenlerden bahsetmek mümkün değildir. Kekemeliğin bir rahatsızlıktan ziyade yanlış bir davranış biçimi olarak tanımlanması doğru olur. Bu noktada, konuşma akıcılığında meydana gelen aksamaların ortadan kaldırılması adına akıcılık egzersizlerinden ibaret olan terapi yöntemlerine başvurulmalıdır.Kekemelik tedavisi sırasında amaç kısa sürede bu sorundan kurtulmak olmamalıdır. Uzun dönemde kekemelikten tamamen kurtulmak hedeflenmelidir. Akıcılığın arttırılması ve kişinin çevresiyle iyi bir şekilde iletişim kurması; kekemelik tedavisinin başarıya ulaştığını gösteren bir husus olacaktır.


Kekemeler İçin Tavsiyeler


Kekemeliğin ortaya çıkışına yönelik olarak net bir nedenden bahsetmek mümkün değildir. Stres ve heyecan gibi faktörlerin kekemeliğe sebep olduğuna dair bir inanış vardır. Ancak, bu etmenlerin var olan kekemeliği arttırdığını ifade etmek gerekir. Kaygılı bir ruh haline sahip olan çocukların kaygı durumundan kurtarılmaları şarttır. Bu sayede, kekemeliğin etkileri azaltılabilir. Çocukların daha akıcı bir şekilde konuşmasına imkan verilir.


Kekemelik ile zeka arasında herhangi bir bağlantı bulunmaz. Bir başka deyişle, akıcı bir şekilde konuşamayan çocukların yaşıtlarına kıyasla daha az zeki olması gibi bir durum söz konusu değildir. Buna ek olarak, ebeveynler yoluyla yani genetik olarak kekemeliğin aktarılması gibi bir duruma rastlanmaz. Buna ek olarak, psikolojik faktörler; yalnızca var olan kekemeliği arttıran etki yaratırlar.Kekemelik sorunundan muzdarip bir çocuğa sahip olan ebeveynlerin yapması gereken bazı şeyler vardır. Her şeyden önce, çocuğun düzgün konuşması noktasında sürekli telkinler ile zorlanması yanlış bir hareket olacaktır. “Takılma”, “Düşünerek konuş!” gibi cümleler kurulmamalıdır. Bunun yanı sıra, kekemelik sorunu yaşayan çocukların kurmuş oldukları cümleleri tamamlamak ciddi bir hatadır. Çocuk konuşurken onunla iletişim kurmak gerekir. Ancak, bu iletişim, sözle ile değil gözlerle kurulmalıdır. Göz teması; çocuğun kendisini güvende hissetmesini sağlar.

Kekemelerin yaşamış olduğu bir diğer sorun ise sürekli tekrar yapma problemidir. Bu noktada, ailelerin çocuktan sürekli tekrar yapmasını istemesi doğru bir davranış değildir. Çünkü, tekrarlanan kelimeler, büyük ihtimalle doğru bir şekilde söylenecektir. Çocuğun farklı kelimeleri söylemesi yönünde teşvik edilmesi şarttır.

Dünya Kekemelik Günü; kekeme çocukların ve yetişkinlerin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekilmesi noktasında önem taşır.
 

2022 Dünya Kekemelik Günü Ne Zaman?


2022 yılında Dünya Kekemelik Günü Tarihi 22 Ekim


2022 Dünya Kekemelik Günü Hangi Gün?


Dünya Kekemelik Günü 2022 yılında Cuma günüdür.