2022 Yılı Dünya Barış Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Dünya Barış Günü diğer tüm dünya da kabul edilen ve kutlanan uluslar arası bir bayramdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafında kabul ve ilan edilen bu önemli gün adından da anlaşılacağı üzere tüm dünyada barışın anlam ve önemine binaen ortaya çıkmıştır. Tarihte yaşanan sayısız savaş vardır. Bu savaşlarda bir kazanan bir kaybeden resmi anlamda var olsa da gerçekte savaşın kazananı olmaz. Bir savaştan tüm milletler zarar görür kötü etkilenir. İşte tam da bu bakış açısı ve inançla Dünya Barış Günü ilan edilmiştir. Dünya Barış Günü Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?


1981 senesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 57. kez toplanmıştır. Bu toplantıda açılış gününe tekabül eden Eylül ayının üçüncü Salı gününü de barışa adamak istemişlerdir. 1981 yılında atılan bu adım zaman içerisinde gelişmiştir. 2001 senesinde gelindiğinde ise 21 Eylül tarihinin Dünya Barış Günü olmasına karar verilmiş ve her yıl düzenli kutlanılmasına karar verilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen bu günün uluslar arası nitelikte bir gün olması hedeflenmiştir. Tüm dünyada barışı destekleyen bir tutumun geliştirilmesi bu günün başlıca özelliklerindendir. Her geçen günde gelişen teknoloji ve internet vasıtasıyla da günün bilinirliği artmaktadır. Böylelikle Dünya Barış Günü kapsamında daha fazla insana ulaşılabiliyor ve daha fazla millet barışçıl bir tutum çerçevesine çekilebiliyor.
 

Dünya Barış Günü Anlam ve Önemi


Dünya Barış Günü tüm dünyada süreklilik arz eden bir barış tesis edilmesi niyetiyle ortaya çıkmış önemli bir gündür. Bu önemli gün kapsamında tüm dünyada barışın önemi ve devamlılığın gerekliliği hakkında bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar yürütülüyor. 

Tarihe bakıldığında tüm dünyada sayısız savaşın yaşandı görülüyor. Savaşlar sonunda toplumlar zayıf düşüyor, can kayıpları artıyor ve güvensiz toplumlar, mutsuz insanlar, gerileyen topluluklar gündeme geliyor. Hiçbir zaman savaşta kazanan olmaz. Savaş her zaman büyük kayıplar doğurur. Bu bilgiler ışığında, barış felsefesi tüm dünyaya yayılmaldır. Bileşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2001 senesinde resmi olarak bul edilen Dünya Barış Günü tam da bu evrensel barış bilincini yaymak için çalışıyor.

Bu önemli gün kapsamında her sene 21 Eylül tarihine gelindiğinde Birleşmiş Milletler Merkezinde bulunan barış çanı çalınarak sembolik bir kutlama da yapılıyor. Bu çan ile aslında tüm dünyaya ses verilmek, ulaşılmak isteniyor. Çan üzerinde yazan “Yaşasın Tüm Dünya Barışı” sözü de oldukça anlamlı ve semboliktir. Zira çanın yapılış hikayesinde de bir savaş izi yer almaktadır. 
Ülkemiz adına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözü de aynı şekilde barışın önemine dikkat çekiyor. Öngörülü yöneticimizin bu sözü de Dünya Barış Günü ve bu gibi önemli barış hareketlerini destekleyen niteliktedir.

Dünya Barış Günü kapsamında tüm dünyada sempozyum ve paneller yapılmaktadır. Barışın önemi, dünya tarihindeki yıkıcı savaşlar ve yaşanan zor durumlardan bahsediliyor. Ülkelere ve toplumlara barışın önemi ve barışın devamlılığının ne derece gerekli olduğu bu özel günde özel çalışmalar ile aktarılıyor. 

Sosyal medya, internet yayınları da son dönemde Dünya Barış Günü için destekleyici araçlar olmuşlardır. Buralardan yapılan bilgilendirici ve dikkat çekici paylaşımlar sayesinde daha fazla insana ulaşılması mümkün oluyor. 

Her sene 21 Eylül tarihi Dünya Barış Günü olarak tüm dünyada çeşitli şekillerde hatırlanıp kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilip ilan edilen bu önemli günde Birleşmiş Milletler Merkezinde bulunan Barış Çanı da çalınıyor. 

2022 Dünya Barış Günü Ne Zaman?


2022 yılında Dünya Barış Günü Tarihi 21 Eylül


2022 Dünya Barış Günü Hangi Gün?


Dünya Barış Günü 2022 yılında Salı günüdür.