2022 Yılı Çocuk Hakları Günü Ne Zaman? Hangi Gün?


Her yıl 20 Kasım tarihinde tüm dünyada kutlanan önemli bir gündür. Çocuk Hakları Günü. 1954 yılında başlayan bu önemli gün için bir çok önemli uluslar arası adım ve hareket gerçekleşmiştir. İlk somut örneği 1924 yıllına uzanan çocuk haklarını korumaya yönelik çalışmalar en sonunda sonuç vermiş ve 1954 yılında Çocuk Hakları Günü ilan edilmiştir. Bu hareket ile çocukların haklarına bakış açısı da son derece aydınlanmış ve ilerleyen senelerde daha önemli adımlar da atılmıştır.Uluslar arası çalışmalar sayesinde ülkeler de kendi iç düzenlemeleri ile çocuk haklarına yönelik çalışmalar gerçekleştirirler. Bu da tüm devletlerin çocukları korumaya ve çocuk haklarını savunmaya yönelik bir taraf tutunmasına fayda olur. Toplumun korunmasız ve desteğe ihtiyaç duyan nüfus aralıklarından biri yaşlılar diğeri ise çocuklardır. Çocuklara yapılan zulümler, haksızlıklar onların çocukluklarının ellerinden alınması ise geleceğe mutsuz ve yetersiz yetişkinler bırakmak anlamına gelir. Kökünden zedelenmiş bir ağaç gibi mutsuz çocukları olan hiçbir toplum ileriye gidemez, gelişemez ve büyüyemez. Bu bağlamda da çocuk hakları çok önemli bir konudur. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü tüm bu konulara açıklık getirerek toplumsal bilinci desteklemek açısından da önemlidir. İnsanlara ve devletlere hatırlatıcı ve bilgilendirici bir yaklaşım sağlar bu önemli gün.


Çocuk Hakları Günü Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?


1924 senesinde Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi yayınlanmıştır. Bu bildiri çocuk haklarına öncelik atılan resmi, uluslar arası, somut ilk önemli adımdır. Bu sebeple de ilerde gelecek olan tüm adımlara zemin hazırlamıştır.1954 yılında ise Çocuk Hakları Günü ilan edilmiştir. Bu tarih itibariyle her sene 20 Kasım tarihinde dünyadaki bütün çocukların haklarını korumaya yönelik ve bu konuda dünyayı bilinçlendirmeye yönelik bir günün varlığı kabul edilmiştir. 1959 senesine gelindiğinde 20 Kasım tarihinde Çocuk Hakları Bildirgesi yayınlanmıştır ve 1989 senesinin 20 Kasım tarihine gelindiğinde ise Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilmiştir.


Tüm gelişmelerin 20 Kasım tarihinde yapılmış olması bu tarihi daha sembolik ve akılda kalıcı hale de getirmiştir. Tüm adımlar birbirinden önemli ve hayati çalışmalardır. Belli uluslar çapında değil tüm dünya çocuklarını ve onların haklarını korumaya yönelik atılan bu adımlar her geçen senede büyüyerek ilerlemeyi başarmıştır. Şimdi günümüzde dünya geneline bakıldığında çocuk haklarına yönelik büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bunu inkar etmemenin yanında hala çocukların hakları ve çocukların yaşam kalitelerine yönelik çözülmesi gereken ciddi problemler olduğu da görülmektedir. Bunun özele indirgendiğinde birçok sebebi ile yüz yüze gelinmektedir. Sosyoekonomik durumdan, coğrafi sebeplere ve ülke refah seviyelerine kadar toplumlarda hala ciddi çocuk hakları ihlalleri vardır.Çocuk Hakları Günü bunların hepsine çözüm getirebilmek bu sorunları kamuoyuna sunabilmek için her sene 20 Kasım tarihinde önemle kutlanır.

Çocuk Hakları Günü Anlam ve Önemi

Toplumların geleceği çocuklardır. Çocuklara verilen önem, gösterilen ilgi ve alaka o toplumun geleceğine verdiği ilgi ve alakayı gösterir. Bu sebeple korunmasız ve ilgiye ihtiyaç duyan çocukların iyi şekilde yaşaması, yetişmesi gerekir. çocuklar kendi haklarını korumayacak bağımlı nüfus olarak görülmektedir. Bu sebeple haklarının ihlal edilmesi riski ile burun burunadır. Devletlerin özellikle çocuk nüfusları ile ilgilenmesi onların güvende ve iyi durumda olduğunu bilmesi gereklidir. Bu konuda en büyük çalışmaları ve denetimleri devletler yapmalıdırlar. Çocuk Hakları Günü kapsamında uluslararası olarak tüm dünya çocukları için kaliteli, sağlıklı ve olması gerektiği gibi bir hayat sürmelerinin gerekliliği üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
 

2022 Çocuk Hakları Günü Ne Zaman?


2022 yılında Çocuk Hakları Günü Tarihi 20 Kasım


2022 Çocuk Hakları Günü Hangi Gün?


Çocuk Hakları Günü 2022 yılında Cumartesi günüdür.