Listede adı-soyadı olanlar... Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a gidip paranızı hemen alın

Listede adı-soyadı olanlar... Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a gidip paranızı hemen alın
YAYIN TARİHİ: 13.11.2021 10:14:00

​Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a gidip paranızı hemen alın: Listede adı-soyadı olanlar... Ziraat Bankası doğrultusundan açıklama yapıldı. Banka, listede adı ve soyadı olan müşterilerine duyurdu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden 2022 senesi içinde vakit aşımına uğrayacak yatırım hesaplarına dair açıklama yaptı. Yapılan bildirime göre, bankaların vakit aşımı listesinde yer alan müşterilerin paraları Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM’ye) devredilebilir.

Peş peşe açıklama yapıldı. Vatandaşlara önemli bir uyarı yapıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a gidip paranızı anında alıyorsunuz! Bu anlamda 3 büyük kamu bankası açıklama yaptı. Bankalar açıklamasında, vakit aşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde verileri yer alan müşterilerinin YTM’ye devir yapılacak tarihten evvel şubeye başvurmaları gerektiği belirtildi.

Banka yaptığı duyuruda, ”Listede belirti edilen tarihe kadar prosedür yapılmaması durumunda yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.” dedi.2022 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 senesi Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, prosedür ya da rastgele bir şekilde verilen yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve parametre sermayeli yatırım ortaklıkları amacıyla ise tasfiye tarihinden başlayarak on sene içersinde talep ve tahsil edilmemesi durumunda zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir” denilmektedir.


Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde verileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten evvel şubelerimize başvurmaları gerekiyor olup, listede belirti edilen tarihe kadar prosedür yapılmaması durumunda yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

2022 senesinde zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını görebilmek amacıyla 2022 senesinde zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını görebilmek amacıyla tıklayınız Zamanaşımına Uğrayan Mevduat Nasıl Geri Alınır?

Zamanaşımına uğramış hesaplar amacıyla 50 TL üzerindeki her türlü mevduat sahibi bireylerin bankalar doğrultusundan iadeli taahhütlü mektupla uyarılması zorunludur. Hesapta tespit edilen para amacıyla müracaat yapılmadığı takdirde TMSF’ye devrinin gerçekleşeceğini bildirmekle yükümlüdür. Fakat alakalı mevduat 50 TL altındaysa bankalar Şubat ayından itibaren kendi internet sitelerinde bu hesapları ilan etmek zorundadır.

Ek olarak, tirajı en yüksek iki gazeteye de kendi internet sitesinde listelerin bulunduğunu ve hak sahiplerinin denetim etmesi gerekliliğini aktaran bir ilan verir. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar doğrultusundan eş vakitli olarak ilaveten TMSF’ye gönderilir. TMSF de bu listeleri kendi internet sitesinde Nisan sonuna kadar yayınlar.

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER