Bizimle iletişime geç
Haberlerim

Haberlerim

SGK ve Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Yasa Meclise Geldi!

İŞ

24 Haziran 2020 Çarşamba 15:19:17

SGK ve Vergi Borcu Olanlar Dikkat! Yasa Meclise Geldi!

SGK ve Vergi borcu olanlara son dakika gelişmesi yaşandı! Meclis “Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ndeki maddeler açıkladı.

SGK ve Vergi borcu olanlara son dakika gelişmesi yaşandı! Meclis “Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ndeki maddeler açıkladı.

Vergi ve SGK borçlarından hacze tabi tutulan kişilerin sahip oldukları malların satışından elde edilen gelirlerin tahsili hakkında ki kanun teklifi TBMM’ye sunuldu ve ek maddeler açıklandı.

İşte meclise sunulan ek maddeler;

“Ek Madde 2- Devlete ait olup Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen 213 sayılı kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalılar ile 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren sağlık güvenlik prim alacaklarından vadesinde ödenmeyenler kapsamında olmak üzere borçlu tarafından yazı ile talepte bulunması şartıyla hacze konu olacak taşınmaz mallar için tapuda, taşıtlar içinse araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında amme alacağına ilişkin şerh konularak borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarını satması halinde satıştan elde edilen ve devlet bankasına yatırılan bedelden öncelikle amme alacağının noterler ya da tapu müdürlükleri vasıtasıyla ilgili kurumun hesabına tahsili, kamu alacağının idarece mahsubundan sonra kalan kısmın ilgili idarece borçluya verilmesi sağlanır.

Satışın gerçekleşmesi halinde bu kanun kapsamındaki haciz işlemlerinin yürütülmesine devam olunur.”

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

Yeni Haberler

Yukarı