Karar Çıktı! Borçlara Yapılandırma Geliyor!
Bizimle iletişime geç
Haberlerim

Haberlerim

Karar Çıktı! Borçlara Yapılandırma Geliyor!

İŞ

12 Kasım 2020 Perşembe 17:26:42

Karar Çıktı! Borçlara Yapılandırma Geliyor!

Prim borçları, Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) pirimi, Genel Sağlık Sigortası (GSS), Tüm idari para cezaları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borçları ve dahası.. Tüm borçlara yapılandırma geliyor. Gecikme cezalarını yapılandırmayı ön gören maddeler TBMM’de kabul edildi. Torba kanunu nedir?

Prim borçları, Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) pirimi, Genel Sağlık Sigortası (GSS), Tüm idari para cezaları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borçları ve dahası.. Tüm borçlara yapılandırma geliyor. Gecikme cezalarını yapılandırmayı ön gören maddeler TBMM’de kabul edildi. Torba kanunu nedir?

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yapılandırılması kesinleşen borçlar, para cezaları ve gecikme faizlerine ilişkin karar çıktı. Torba kanunun kabul edilen maddelerinde ağırlıklı olarak vergi ve SGK borçları bulunuyor.

Kabul edilen maddeye göre, prim borçları, idari para cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezalarını 18 aya kadar yapılandırılabilecek.

Yapılandırmada ilk iki taksitin kesinlikle süresinde ödenmesi gerekirken, taksitlerin 2 ayda bir olması, borcun 6, 9, 12 ve 18’e bölünmesi, taksit atlama hakları ve zamanları bir önceki yapılandırmalarla aynı olacağına yer verildi.

İlk taksit 31 Ocak 2021, SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmeli.

Peki yapılandırma kapsamında olan borçlar hangileri?

Yapılandırmada yer alacak borçlar şu şekilde;

Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) pirimi, Genel Sağlık Sigortası (GSS), Tüm idari para cezaları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları, Trafik para cezaları, Seçim para cezaları, Nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, Ecrimisiller, Haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak kullanımı destekleme fonu, Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, Madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar, SGK idari cezaları, İl özel idarelerine olan borçlar, Emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, İlan ve reklam vergisi, Diğer vergi ve harçlar, Su, atık su, katı atık ücretleri, Yol katılım payları, Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları, TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelik aidatları, KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar aidat alacakları, İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet bedeli alacakları, Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacaklar, Teklifle büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne olan borçlar, Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylülerin borçları, İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, İsteğe bağlı sigorta primi, Topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları.

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı