Hemen Şubeye Gitmeniz Gerekiyor! Bankada Parası Olanlar Dikkat: Yoksa Paranıza El Konulur

Hemen Şubeye Gitmeniz Gerekiyor! Bankada Parası Olanlar Dikkat: Yoksa Paranıza El Konulur
YAYIN TARİHİ: 4.11.2021 09:56:00

​Peş peşe açıklandı vatandaş bankaya akın etti. Son dakika duyurusu yapıldı! Bankada parası olanlar dikkat paranıza el konulur. Bu anlamda Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklama bağlamında bankaların vakit aşımı listesinde yer alan müşterilerin paraları Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM’ye) devredilebilir. Banka açıklamasında, vakit aşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde verileri yer alan müşterilerinin YTM’ye devir yapılacak tarihten evvelce şubeye başvurmaları gerektiği belirtildi.

Son dakika duyurusu yapıldı! Bankada parası olanlar dikkat: Hemen şubeye
gitmeniz gerekiyor! Yoksa paranıza el konulur. Bankada parası olan herkesi ilgilendiren gelişme yaşandı. Paralarını bankaya koyarak faiz alan vatandaşlara kötü haber geldi. 

Banka yaptığı duyuruda, ”Listede belirti edilen tarihe kadar prosedür yapılmaması
durumunda yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz,
kar payı ve başka getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.” dedi.

Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan bildirimde şu ifadelere yer verildi;
27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin
Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden
kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka
getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, prosedür ya da rastgele bir şekilde
verilen yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve parametre sermayeli yatırım
ortaklıkları amacıyla ise tasfiye tarihinden başlayarak on sene içersinde talep ve tahsil
edilmemesi durumunda zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir
kaydedilir” denilmektedir.
Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde verileri yer alan müşterilerimizin
YTM’ye devir yapılacak tarihten evvelce şubelerimize başvurmaları gerekiyor olup,
listede belirti edilen tarihe kadar prosedür yapılmaması durumunda yatırım
hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve başka
getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

2022 senesinde zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını görebilmek amacıyla
tıklayınız!


TMSF

TMSF; kredi kuruluşları ya da katılım bankaları nezdindeki tasarruf mevduatı ve gerçek
şahıslara ait katılım fonlarını sigortalar. Riskli sigorta priminin tahsil süresini ve şeklini
belirler. Kredi kuruluşlarının fona devredilmesinin sonrasında devir, satış ve birleştirme
işlemlerini uygular. Faaliyet izni kaldırılan bankanın idare ve kontrolünü devralarak iflas
ya da tasfiye işlemlerini gerçekleştirir. Fona dair her türlü adli, idari ve icra takipleri,
savunmaları ve çözüm üretme gibi işlemleri uygular. Bakanlar Kurulu kararları uyarınca
inanılmaz tedbirleri alarak uygular. Finansal piyasalarda emniyet ve istikrarı sağlamak
ve sektörün gelişimi amacıyla alakalı kurumlarla koordinasyon durumunda çalışmalar
yürütür.
 

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER