İstanbul Sözleşmesi Nedir? İstanbul Sözleşmesi Maddeleri Neler?
Bizimle iletişime geç
Haberlerim

Haberlerim

İstanbul Sözleşmesi Nedir? İstanbul Sözleşmesi Maddeleri Neler?

GÜNDEM

20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:24:29

Son Güncelleme: 20/07/2020 13:25:13

İstanbul Sözleşmesi Nedir? İstanbul Sözleşmesi Maddeleri Neler?

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi maddeleri neler? İstanbul Sözleşmesi kim tarafından imzalanmış? İstanbul Sözleşmesi faydaları ve zararları neler? İstanbul sözleşmesi kadın, erkek, lgbti kimlere fayda sağlıyor?

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi maddeleri neler? İstanbul Sözleşmesi kim tarafından imzalanmış? İstanbul Sözleşmesi faydaları ve zararları neler? İstanbul sözleşmesi kadın, erkek, lgbti kimlere fayda sağlıyor?

İstanbul Sözleşmesi, yani Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen bir uluslararası insan hakları sözleşmesi olarak bilinir. Bu sözleşme Avrupa Konseyi tarafından desteklenir. 2020 Temmuz ayı itibariyle 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır.

Şu sıralar İstanbul Sözleşmesi neden tartışma konusudur?

Türkiye İstanbul Sözleşmesini imzalamasına rağmen, uygulamaya almamıştır. Çıkan tartışmalar ise İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması ile uygulanmaması arasındadır. Ancak yapılan anket sonucunda halkın İstanbul Sözleşmesine dair detayları bilmediği gözler önüne serilmiştir.

Yapılan bir ankete göre, halkın büyük çoğunluğu İstanbul Sözleşmesi’ni kadına şiddetin nedeni olarak görürken, İstanbul Sözleşmesi’nin ne hakkında olduğu maddelerin neler olduğu bilinmemektedir. İstanbul Sözleşmesinin uygulandığını savunanlar ise yine yapılan ankete göre çoğunluktadır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDELERİ NELER?

Önleme

Sözleşmede bahsedilen her türlü şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemeleri ve tedbirleri sağlayıp mağdurların ihtiyaçlarını karşılayacak ve kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi kavramların şiddete gerekçe olarak kullanılmasının önüne geçecektir.

Şiddet çeşitlerinin ve şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında halkın farkındalığını arttırıcı kampanya ve programları çeşitli kuruluşlar ile işbirliği ile yaygınlaştırıp uygulayacaktır.

Tüm eğitim seviyelerinde kadın ve erkek eşitliği, klişelerden arındırılmış cinsiyet rolleri, saygı, şiddete başvurmadan tartışma, kadınlara yönelik şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konularda öğrenme kapasitesine göre müfredat sağlayacaktır.

Mağdurlar ve şiddet uygulayıcılarıyla ilgili çalışan kadroların şiddetin önlenmesi ve tespit edilmesi, kadın erkek eşitliği, mağdurların ihtiyaçları ve haklarının yanı sıra ikincil mağduriyetin önlenmesi konularında eğitimini sağlayacak veya bu eğitimi güçlendireceklerdir.

Aile içi şiddet uygulayanlar için şiddete başvurmamayı öğreten eğitim programları oluşturulmasına veya desteklenmesine yönelik yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. Özellikle cinsel suç işleyenlerin suçu tekrar etmemeleri için eğitim programları sunacak ve destekleyecek yasal düzenleme yapacaktır.

Özel sektörü, bilişim sektörünü ve medyayı kadına şiddeti önlemek ve kadın onuruna saygıyı arttırmak için politikaların oluşturulup uygulanmasına ve kendi kendini düzenleyici standartların belirlenmesine teşvik edecektir.

Koruma

Şiddet mağdurlarını ve tanıkları, yargı birimleri, savcılar, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak yeni bir şiddet eyleminden koruyacaktır.[5]

Alınacak tedbirler şiddet mağduru kadınların güçlendirilmesini ve ekonomik bağımsızlığını kazanmasını, çocuk mağdurlar dahil hassas konumdaki insanların ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayacak olup bunun için mağdurların şikayette bulunup bulunmadığı tedbir kararını bağlamayacaktır.[5]

Mağdurlara, özellikle kadın ve çocuklara, kalacak güvenli yer sağlamak üzere uygun, yeterli sayıda kolayca erişilebilir barınaklar oluşturmak ve mağdurların yardımına önceden hazırlanmış bir biçimde koşmak üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.[5]

Tüm şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına uzmanlık gerektiren kadın destek hizmetlerini sağlayacak ve bu yönde gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.[5]

Yargılama/Kovuşturma

Taraflar risk içeren durumlarda mağduru veya risk altındaki kişiyi korumak için şiddet failini uzaklaştırma yönünde yasal tedbirleri almalıdırlar.

Taraflar, soruşturma süresince mağdurun cinsel geçmişi ve davranışlarıyla ilgili detayların davayla ilgili olmadıkça dahil edilmemesini sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
İmzacı devletler, yargı süreci boyunca mağdurun çıkarlarını gözetecek yasal tedbirleri almalı ve iç hukuk kurallarının izin verdiği şekilde mağdurun hukuki destek sağlamalıdır.

Destek Politikaları

Yukarıda belirtilen tüm tedbirlerin kapsamlı ve koordineli politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunulmasının temin edilmesi.

Taraflar toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikalar yürütmelidirler. Kadın erkek eşitliğine ve kadınların güçlendirilmesine ilişkin politikalarını yaygınlaştırmalı ve uygulamalıdırlar.

Konu, kapsamlı ve koordineli olarak ele alınmalı, mağdurun hakları alınan tüm tedbirlerin merkezine konularak hükümet kuruluşları, ulusal, bölgesel ve yerel parlamentolar ve yönetimler, ulusal insan hakları kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi, ilgili tüm aktörler çözüme dahil edilmelidir.

İmzacı devletler, bu alanda çalışan devlet dışı aktörler ve sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere, kadına şideti önleme çalışmalarını maddi olarak desteklemelidir.

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler

Yeni Haberler

Yukarı