Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaları Attı! Yeni Genelge Yayımlandı! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor!
Bizimle iletişime geç
Haberlerim

Haberlerim

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaları Attı! Yeni Genelge Yayımlandı! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor!

GÜNDEM

3 Şubat 2021 Çarşamba 23:27:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaları Attı! Yeni Genelge Yayımlandı! Trafikte Yeni Dönem Başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’na (2021-2023)” ilişkin genelge yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’na (2021-2023)” ilişkin genelge yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. İmzalanan Genelge’ye göre trafik kazalarının küresel ölçekte insan hayatına olumsuz etki eden en önemli nedenlerin başında geldiği belirtilmiştir.

Yayımlanan genelgeye göre, dünya genelinde trafik kazalarının sonucunda, ölüm ve yaralanma sayılarında yaşanan hızlı artışın, toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşmasına sebep olduğu belirtilmektedir. Yaşanan bu durumun ulusal ve uluslararası düzeyde trafik güvenliğine ilişkin sorumluluğu bulunan, tüm kurum ve kuruluşların, iş birliği içerisinde sistematik biçimde çalışmalarını zorunlu kıldığı bildirilmiştir.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 50 ORANINDA AZALTILMASI SAĞLANMIŞTIR!

Kara yolu ulaşımının, hayatın merkezinde olduğu ve günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olduğuna değinerek, bugünün dünyasında insan hayatını tehdit eden küresel sorun haline geldiği açıklaması yapılmıştır;

“Hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerle küreselleşmeye bağlı olarak önümüzdeki 10 yıllık süreçte günümüz ulaşım ağlarında ve türlerinde yenilikçi yansımaların görülmesi beklenmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında trafik güvenliğine ilişkin atılacak her adımda insanın kıymetli hazinesi olan can güvenliğinin korunması temel prensip olarak yer almalıdır. Bu prensip doğrultusunda 2012’de uygulamaya konulan ‘2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’ kapsamında trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefi çerçevesinde kara yolu trafiğinin tüm unsurlarını kapsayacak şekilde, kara yolu altyapısından araçların güvenlik özelliklerinin artırılmasına, kurumsal yapının güçlendirilmesinden nitelikli ve eğitimli personel sayısının artırılmasına, sağlık hizmetlerinin imkan ve kapasitenin geliştirilmesi başta olmak üzere kaza sonrası müdahale çalışmalarından modern araç, gereç ve donanımların milletimizin hizmetine sunulmasına kadar çok önemli gelişmeler sağlanmıştır.” ifadeleri kullandı.

“KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİ BELGESİ” YAYIMLANAN GENELGEYE GÖRE

Kara yolu trafiğinin güvenli hale gelebilmesi adına, trafik güvenliği sağlamak amacı ile yürütülen tüm hizmetlerin, güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde, kurumsal sorumlulukların bilincinde, sürekli, düzenli, etkili ve uyum içinde sunulmasının esas olduğu belirtilerek yayımlanan genelgede şu açıklamalar yapıldı;

Yayımlanan Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Bu yaklaşım esas alınarak hazırlanan ve yeni dönemin yol haritası olarak kabul edilen ‘Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile insanın hata yapabileceği gerçeğinden hareketle, insanları hata yapmayacak hale getirmenin yanı sıra trafikteki olası hataları telafi edecek bir sistem geliştirilmesi ve sistemi oluşturan tüm unsurların gerekli sorumlulukları yüklenerek sistemin tamamının güçlendirilmesi sağlanacaktır. Ülkemizde yaşayan herkesin yaya, sürücü ve yolcu olarak bir şekilde günlük hayatın akışı sırasında trafik içinde olduğu düşünüldüğünde oluşturulan Strateji Belgesi ile toplumda yaşayan tüm insanların yaşama hakkı ve seyahat hürriyeti gibi temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla da çok boyutlu ve çok çeşitli tedbirler planlanmıştır.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile ulaşılmak istenen nihai hedef, etkili iletişim mekanizmalarının kurulması, iş birliği ve koordinasyona dayalı olarak sorumluluk, görev ve yetkilerin kullanılmasını sağlayarak ‘trafik güvenliğinde sorumluluk paylaşımı’ anlayışını geliştirmek suretiyle belirlenen hedefler aracılığıyla trafik kazaları nedeniyle can kaybının yaşanmadığı ve ciddi derecede yaralanmaların meydana gelmediği bir Türkiye’dir. Bu çerçevede, 2030 yılına kadar trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050 yılına kadar can kaybının olmadığı bir trafik sisteminin vatandaşlarımıza sunulması öngörülmektedir. ” ifadeleri yer almıştır.

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı