Bu Meslekler Geleceğin Meslekleri Seçildi! Bu Mesleklere Geçenlere "Geçiş Desteği" Verilecek!

Bu Meslekler Geleceğin Meslekleri Seçildi! Bu Mesleklere Geçenlere 'Geçiş Desteği' Verilecek!
YAYIN TARİHİ: 7.06.2021 19:30:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan "yeni nesil çalışma yöntemleri" kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendirecek olan önemli yeni teşvik modelleri devreye girmektedir.

Bazı meslekler geleceği meslekleri olarak açıklandı. Yeni iş olanaklarını geliştirmek adına geleceğin meslekleri olarak belirtilen bu işlere geçiş yapanlara destekler sağlanacak. Bu kapsamda desteklerins ağlanmasında, bu mesleklerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak ve böylelikle işveren üzerindeki yük kaldırılmış olacaktır.  İşte ekonomide yeni çağın kapılarını aralayacak olan mesleklere ve desteklere ilişkin detaylar açıklandı...

"GEÇİŞ DESTEKLERİ VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan "yeni nesil çalışma yöntemleri" kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendirecek olan önemli yeni teşvik modelleri devreye girmektedir. Bu model ile beraber Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlamak için "geçiş destekleri" verileceği açıklaması yapıldı.

Bu destek kapsamında Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebilmesine olanak sağlanarak kuruluşlarda uzun dönem staj programları da desteklenecektir. Belirtilen bu iki desteğe yönelik idari karar Aralık ayın ile beraber yürürlüğe girecektir. Bu destek modeli ile beraber üniversitelerle işbirliğini esas alınarak bu destek modeli Aralık'ta uygulanmaya başlayacağı belirtilmiştir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARA KIDEM TAZMİNATI HAKKI!

Yapılan açıklamaya göre, yeni çalışma modelleri yaygınlaştırılmış hale gelirken çalışanların hakları yasal olarak korumaya alınmaktadır.Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, uzaktan çalışma mevzuatını yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilmektedir. Bu durumla beraber kısmi süreli çalışanlar için kıdem tazminatı hakkı, ayrıca yıllık ücretli izin hakkı ve ayrıca da hafta tatiline ilişkin yasal düzenleme de 31 Aralık'ta yaşama geçirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak mevcut olan yasaya göre kıdem tazminatı alabilmeniz için aynı işyerinde bir veya birden fazla işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Yıllık ücretli izin hakkı için de yukarıda belirtilen koşul geçerli olmaktadır. İş Kanunu'nda kısmi süreli olarak çalışanların sosyal hakları ve bunların yanı sıra kıdeme hak kazanma sürelerine ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

STRATEJİ BELGESİ EYLÜL SONUNDA YAŞAMA GİRECEK!

Geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacağı belirtilmiştir. Yapılan bu geleceği meslekleri kapsamında, her bir sektör için yetenek haritaları çıkarılacağı ve işgücü planlaması yapılacağı belirtilmiştir. Bakanlık tarafından, Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi'nin Eylül ayı sonunda yaşama geçireceği açıklanmıştır.

Aynı dönemle beraber mesleki eğitim merkezlerini gençler adına daha cazip olması adına burada verilen ücretlerde de iyileşme yapılacağı belirtilmiştir. Yapılacak yasal düzenlemeyle beraber burada eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yüklerin kaldırılacağı belirtilmiştir.

GELECEĞİN MESLEKLERİ ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARI NEDİR?

Devreye alınacak olan, yeni nesil çalışma modelleri kapsamında kendi içinde oluşturduğu avantajlar, dezavantajlar tüm boyutlarıyla değerlendirilerek, buna göre ücret ve çalışma koşulları net şekilde ortaya konulmuş olacaktır.

Ücretve çalışma konuşllarının değerlndirilmesinina ardından, uzaktan çalışma modelleri kapsamında internet bağlantısı olan bir bilgisayar, yazıcı, cep telefonu ve ofis mobilyaları verilmesi gibi tüm ayrıntılar sözleşmelerle beraber netleştirilmiş olacaktır. Tüm değerlendirmelerin ardından, roller tanımlanacak ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmiş olacaktır.


İŞKUR KAPSAMI GENİŞLETMİŞTİR!

Koronavirüs salgını ile beraber geleneksel iş kavramı değişmiştir.  Bu kaspamda Geleceğin meslekleri listesi genişletilirken, Türkiye İş Kurumu tarafından yeni planlamalara yönelmişlerdir. İki yıl önceye bakıldığında işbaşı eğitim programlarının hazırlık aşamalarında 25 mesleği geleceğin mesleği olarak belirlerken İŞKUR kapsamı genişletmiştir.

Kurum tarafından, işgücü arzı ve talebindeki eğilimler belirlenerek, esnek, uzaktan çalışma gibi yeni çalışma modellerine yönelik hizmetleri çeşitlendirilmektedir. İŞKUR tarafından, yeni dönemle beraber oyun, alışveriş, yeme ve içme ve hizmetler alanında geliştirilmiş olan web uygulamalarını dikkate alacaktır. Bu modelle beraber daha fazla gence iş imkânı sağlanacak ve bu alanlarda uygulamalar devreye alacaklardır.

ÖN PLANA ÇIKAN GELECEĞİ MESLEKLERİ HANGİLERİDİR?

Geleceğin Meslekleri, Yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanı

Geleceğin Meslekleri, Genel yöneticiler ve operasyon yöneticileri

Geleceğin Meslekleri, Yazılım ve uygulama geliştiricileri/analistleri

Geleceğin Meslekleri, Büyük veri uzmanı

Geleceğin Meslekleri, Veri analistleri ve bilim insanları

Geleceğin Meslekleri, Satış ve pazarlama meslekleri

Geleceğin Meslekleri, Dijital dönüşüm uzmanı

Geleceğin Meslekleri, Yeni teknoloji uzmanı

Geleceğin Meslekleri, Bilgi teknolojisi hizmetleri

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER