Borcu Olanlar Rahat Bir Nefes Alacak! Yeniden Yapılandırma Yürürlüğe Girdi!

Borcu Olanlar Rahat Bir Nefes Alacak! Yeniden Yapılandırma Yürürlüğe Girdi!
YAYIN TARİHİ: 4.06.2021 16:38:00

Yeniden yapılandırma teklifi kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Hangi borçlar yapılandırılacak? Hangi döneme kadar olan borçlarınız yapılandırılacak?

Milyonlarca vatandaş borçları yüzünden sıkıntı çekmekte. Ödemelerde zorluk çeken vatandaş için rahat nefes aldıracak müjdeli haber geldi. Vatandaşa rahat nefes aldıracak olan yeniden yapılandırma gündeme geldi. Yeniden yapılandırma yürürlüğe girdi. Devreye giren yapılandırma ile beraber kamuya olan borçlarınızı 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme imkanı sağlanacaktır.

Konu ile ilgili olarak devreye giren kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na olan bazı borçlarınız için yapılandırma müjdesi geldi.

YAPILANDIRMA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ!

Milyonlarca vatandaş için önemli olan borçlarını ödemelerine kolaylık sağlayan ayrıca işyeri sahiplerinin de beklediği borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi dün itibari ile TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Teklif dün itibari ile yasalaştı.

31 NİSAN 2021'E KADAR OLAN BORÇLARINIZ YAPILANDIRILACAK!

Gündeme gelerek kabul edilen kanun teklifi ile ilgili olarak, bu kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na olan kamu borçlarınız, 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan bazı borçlar yapılandırılacağı duyurusu yapıldı.


HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELDİ?

Yürürlüğe giren bu yapılandırma kapsamında her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10'luk kısmının ödenmesi şartı ile taksit ödeme süresince fenni muayene izni verileceği belirtilmiştir.

Yurt dışına gönderilecek olan talebe Hakkında belirtilen kanun kapsamında yurt dışında öğrenim gören vatandaşların borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda hesaplanan borç, ilgili kişinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirme imkanı sağlanacaktır.

Yapılanırılacak olan borçlarınızın anapara veya taksit ödeme tarihleri 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin olmak üzere ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, belirtilen bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir.

Korona virüs ile mücadele kapsamında verilmiş olan idari para cezaları kapsam dışında olacağı belirtilmiştir. Bu kapsama hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, belirlenecek olan gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacağı açıklanmıştır.

Devreye alınan bu yapılandırmadan, Türkiye Barolar Birliği (TESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da yapılandırılabileceği açıklanmıştır.

Yapılandırma kapsamında, düzenlemenin yayımından önce başlanan ancak tamamlanmayan vergi incelemeleriyle takdir işlemlerine devam edileceği belirtilirken, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarih edilen vergilerin yapılandırılacağı da belirtilmiştir.

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER