Biraz Önce Resmen Açıklandı! PTT 55.000 Personel Alımı Başvuru Tarihi Ve Aranan Şartları Nedir?

Biraz Önce Resmen Açıklandı! PTT 55.000 Personel Alımı Başvuru Tarihi Ve Aranan Şartları Nedir?
YAYIN TARİHİ: 23.02.2022 11:30:00

Az evvel son dakika açıklamaları yapıldı. PTT bağlamında yapılacak olan 55.000 personel alımı için artık geri sayım başladı. Binlerce kamu çalışanı adayının yüzünü güldüren PTT 55 bin personel açıklamasının detayları, şubat ayının sonlarına gelinmesiyle merak hususu oldu.

PTT 55.000 personel alımı başvuru tarihi ve aranan şartları detayları ne olacak? Vatandaşlar 2 senedir bekliyor. Konu ile alakalı olarak PTT yazılı imtihanında adaylar sözel akıl yürütme, sayısal ve mantıksal akıl yürütme gibi husus başlıklarıyla karşı karşıya gelir iken bu imtihan tarafında personel alımı yapılıyor. Bunun yanı sıra söz hususu imtihanın hususları da şu şekilde paylaşıldı:
PTT PERSONEL ALIMI SINAV KONULARI

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Ölçme becerisi

Sözel Akıl Yürütme

Türkiye Coğrafyası

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

Temel Yurttaşlık Bilgisi

PTT 55.000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE ARANAN ŞARTLARI NEDİR?


PTT 55 bin personel alımıyla ilgili detayları resmi açıklama geldiği zaman haberimizde vereceğiz. Yani PTT 55 bin personel alımı detaylarını anlık olarak takip ediyoruz. 

PTT 55.000 PERSONEL ALIMI ARANAN ŞARTLAR

Bunun yanı sıra söz hususu personel alımında beklenilen genel şartlar ise şu şekilde ifade edildi:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.


b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirti edilen vakitler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü altı ay ya da daha çok vakit ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, vazifiyeti kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek hedefiyle teşkilat kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan evvel kullandığı teşhis edilmiş ise işe müracaat yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin sonuçlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına dair mevzuat hükümleri gizli kalmak kaydıyla, yurtamacıylade ve yurtdışında vakitkli vazife yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon amacıyla Yönetim Kurulu doğrultusundan teşhis edilen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal emniyet kurum ya da kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha evvel çalıştıkları kamu kurum ya da kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Emniyet soruşturması ve arşiv incelemesi sonunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca teşhis edilen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT’de iş kuvveti hizmet alımı hedefiyle vazife yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yolu ile yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirti edilen vakit kadar Aralıksız olarak vazife yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirti edilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER

ÇOK TIKLANANLAR